Odporúčame tieto produkty

Praktický prehľad zmien v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 – zamerané na stravovanie
Praktický prehľad zmien v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 – zamerané na stravovanie

Povinnosť zabezpečiť stravovanie sa týka každého zamestnávateľa, nehľadiac na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. V prípade neplnenia tejto povinnosti ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov, za ktoré môže ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Online kurz: Expert na odpadové hospodárstvo junior vo verejnej správe
Online kurz: Expert na odpadové hospodárstvo junior vo verejnej správe

Online kurz prináša 7 lekcií, vďaka ktorým nadobudnete poznatky o legislatívnej aj praktickej stránke odpadového hospodárstva. Dozviete sa, ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a získate odpovede na otázky, ako sú: Kto podáva ohlásenie o vzniku odpadu ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Účtovanie poľnohospodárskych družstiev
Účtovanie poľnohospodárskych družstiev

Online kniha je odborne spracovaná príručka, ktorá zahŕňa komplexné účtovanie problematiky družstiev od ich transformácie až po súčasnosť. Príručka je výnimočná, keďže odborné informácie tohto druhu nie sú odborne spracované v žiadnej publikácii.

 On-line príručka

Viac o produkte
Home office administratívneho pracovníka
Home office administratívneho pracovníka

Bežný administratívny pracovník má v náplni práce komunikáciu s dodávateľmi, odberateľmi či externými partnermi, eviduje prijatú a odoslanú korešpondenciu, pracuje s interným informačným systémom spoločnosti, pracuje s dokumentáciou – zakladá, triedi, vyhľadáva, ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Home office IT pracovníka
Home office IT pracovníka

Publikácia je vhodná pre HR manažérov, pracovníkov personálnych oddelení, špecialistov v personálnom poradenstve, ale aj tých, ktorí chcú mať aktuálne informácie z oblasti legislatívy poruke. Brožúra nie je len stručným opisom zamestnaneckého miesta, obsahuje aj príklady z praxe, ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Home office telemarketingového pracovníka
Home office telemarketingového pracovníka

Publikácia je efektívnou pomôckou pre personalistov, HR manažérov, špecialistov v personálnom poradenstve a tých, ktorí chcú mať aktuálne informácie z oblasti legislatívy vždy k dispozícii. Obsahuje opis zamestnaneckého miesta, komentáre k jednotlivým ustanoveniam ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Škola efektívne
Škola efektívne

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.

 Odborný portál

Viac o produkte
Začíname s podvojným účtovníctvom
Začíname s podvojným účtovníctvom

Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky a precvičenie. Prehľadne spracované od odborníčky z praxe. Absolvovaním online kurzu získate certifikát podpísaný samotnou garantkou online kurzu Doc. RNDr. Darinou ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Potraviny – Legislatíva a prax potravín
Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

 Časopis

Viac o produkte

Partneri