Mzdy a personalistika

 Všetky odbory
HR v praxi
HR v praxi

Najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia ľudských zdrojov v podniku.  Základom portálu je viac ako 2 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

 Odborný portál

Viac o produkte
Mzdové účtovníctvo a personalistika
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Ide o najväčšiu databázu odborných textov na tému mzdového účtovníctva a personalistiky. Základom portálu je viac ako 5 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci v mzdovej ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Nový Zákonník práce v praxi
Nový Zákonník práce v praxi

Online kniha prináša kompletné paragrafové znenie tejto právnej normy s rozsiahlym komentárom. K jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce je spracovaná judikatúra a praktické príklady. Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Mzdová učtáreň
Mzdová učtáreň

Online kniha je komplexným pomocníkom pre mzdové účtovníčky, ktorá ponúka prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov, cestovných náhrad či ochrany osobných údajov v mzdovej učtárni. Na jej tvorbe sa podieľajú odborníci z Ministerstva práce, sociálnych ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Online časopis pre mzdové účtovníčky a personalistov ponúka komplexný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného ...

 On-line časopis

Viac o produkte
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020

Tlačená publikácia obsahuje kompletné znenie zákona účinného k 4. 4. 2020. Je prehľadným znením, ktoré informuje o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce.

 Tlačená príručka

Viac o produkte