Mzdy a personalistika

 Všetky odbory
HR v praxi
HR v praxi

Najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia ľudských zdrojov v podniku.  Základom portálu je viac ako 2 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

 Odborný portál

Viac o produkte
Mzdové účtovníctvo a personalistika
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Ide o najväčšiu databázu odborných textov na tému mzdového účtovníctva a personalistiky. Základom portálu je viac ako 5 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci v mzdovej ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Nový Zákonník práce v praxi
Nový Zákonník práce v praxi

Vstúpte do sveta právnej istoty – už nebudete stratení v záplave právnych predpisov. S jasnými a prehľadnými odbornými informáciami Vám online kniha poskytuje rýchlu orientáciu v Zákonníku práce. Každý mesiac sú Vám k dispozícii webináre s odborníkmi, v rámci ktorých sa môžete priamo pýtať ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Mzdová učtáreň
Mzdová učtáreň

Online kniha poskytuje ľahkú orientáciu v nepretržite sa meniacich zákonoch a predpisoch týkajúcich sa odvodov, daní a pracovného práva. Obsahom sú odborné vysvetlenia, príklady a dôležité upozornenia, ktoré Vám pomôžu riešiť pracovné problémy v každodennej mzdovej praxi. S neobmedzeným ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Odborný časopis Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov Vám každý mesiac prináša praktické riešenia pre mzdové oddelenia, užitočné rady, tipy a praktické príklady priamo z praxe. Súčasťou je tiež odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe, ktorí Vám poskytnú relevantné ...

 On-line časopis

Viac o produkte
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020

Tlačená publikácia Vám prináša kompletné znenie Zákonníka práce platného od 4. 4. 2020. S jasným a prehľadným textom Vám poskytne komplexné informácie o legislatívnych zmenách, ktoré v Zákonníku práce nastali .

 Tlačená príručka

Viac o produkte