Tlačená príručka

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2023

Formát: A5 Počet strán: 31

Tlačená publikácia - Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2023 – prináša aktuálne informácie k zostaveniu poznámok v samospráve za rok 2023. Poznámky musia účtovné jednotky samosprávy zostaviť do 30.4.2024 resp. do iného termínu podľa osobitného predpisu (zákona o dani z príjmov). Do tohto termínu musí účtovná jednotka vložiť Poznámky do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu.

Obsah

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky

Vecná náplň individuálnej účtovnej závierky

Štruktúra individuálnej účtovnej závierky 

Tabuľková časť

Textová časť poznámok

Zoznam autorov

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk