Manažment a finančné riadenie

 Všetky odbory
GDPR pre obchodné spoločnosti
GDPR pre obchodné spoločnosti

Publikácia je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie na ochrane osobných údajov podľa GDPR. Obsahuje jasne, vecne a na príkladoch zobrazené ukážky vyhotovenia GDPR podkladov. Publikácia je určená všetkým, ktorí potrebujú prakticky vidieť, ako postupovať v novej právnej ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Anafin - analýzy, financie, výkazy
Anafin - analýzy, financie, výkazy

Odborný portál www.anafin.sk je denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť financií, analýz a výkazov podniku. Základom portálu je viac ako 1 600 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Smernice online

Odborný portál obsahuje interné smernice pre obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a neziskové organizácie, ktoré si spracovávajú interné smernice samostatne.  Obsahom odborného portálu sú vypracované vzory smerníc, sledovanie legislatívnych zmien a ...

 Odborný portál

Viac o produkte
S.R.O. v praxi
S.R.O. v praxi

Portál www.srovpraxi.sk je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia spoločnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre osoby zodpovedné za jej riadenie. Základom odborného portálu je viac ako 3 500 ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Spravodaj pre obchodné spoločnosti
Spravodaj pre obchodné spoločnosti

Online časopis je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú správne informácie a podklady na riešenie problémov súvisiacich s podnikaním. Obsahuje rady renomovaných odborníkov z praxe, ktoré vám pomôžu úspešne jednať s úradmi a inštitúciami. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ...

 On-line časopis

Viac o produkte
Manažérske zručnosti
Manažérske zručnosti

Online kurz je určený manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom, ako aj všetkým ostatným, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesijne aj osobnostne rásť.

 On-line kurz

Viac o produkte
Expert manažérstva kvality
Expert manažérstva kvality

Odborný štvrťročník je určený všetkým, ktorí chcú mať pravidelný prísun kvalitných informácií zameraných na problematiku manažmentu kvality.

 Časopis

Viac o produkte
Franchising
Franchising

Tlačená publikácia rieši komplexne a na základe praktických skúseností problematiku tejto progresívnej metódy podnikania na Slovensku. Cieľom publikácie je stručne, jednoducho a odborným spôsobom si ozrejmiť princípy a výhody franchisingu, a zároveň inšpirovať podnikateľov ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte