Stavebníctvo a nehnuteľnosti

 Všetky odbory
Stavebný portál
Stavebný portál

Stavebný portál je databáza odborných textov pokrývajúcich celú oblasť stavebníctva a architektúry. Texty na portáli pokrývajú témy od návrhu a projektu stavieb, cez ich realizáciu (vrátane technických zariadení budov, dozorných činností a stavebno-technických požiadaviek) až po kolaudáciu a ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Expert pre stavebné úrady
Expert pre stavebné úrady

Ak sa pohybujete vo svete stavebníctva, publikácia Expert pre stavebné úrady Vám prináša všetky potrebné informácie o najnovších trendoch a udalostiach v stavebníctve, v oblasti stavebného práva, environmentálnych aspektov stavebného odpadu, EIA procesov, komplexnej projektovej ...

 Časopis

Viac o produkte
DPH a nehnuteľnosti
DPH a nehnuteľnosti

Tlačená publikácia DPH a nehnuteľnosti ponúka podrobný a komplexný popis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH. Obsahuje pojmy na identifikáciu nehnuteľnosti z pohľadu DPH a na uplatnenie DPH pri prenájme, odpočítanie dane pri kúpe ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Stavebné povolenie v praxi
Stavebné povolenie v praxi

Online kniha je kľúčom k bezproblémovému získaniu stavebného povolenia, ktorý ponúka prístup k hĺbkovému porozumeniu problematike stavebných povolení, vrátane najnovších právnych zákonov. Kniha je špeciálne vypracovaná odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti, ktorí Vám ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Rozpočtovanie stavieb
Rozpočtovanie stavieb

Tlačená publikácia Rozpočtovanie stavieb Vás prevedie prehľad procesom oceňovania pozemných stavieb v stavebníctve a prehľadne vysvetlí tradičné metódy a nástroje, ktoré sa v tomto odvetví používajú. Okrem toho sa dozviete o základných pravidlách tvorby cien v stavebníctve, a to na príklade ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií
Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií

Tlačená publikácia Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií prináša komplexný prehľad povinností a krokov, ktoré je potrebné dodržať pri práci s oceľovými konštrukciami. Publikácia Vám pomôže pri zabezpečení bezpečnosti a technického stavu oceľových konštrukcií v súlade s platnou ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu
Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu

Publikácia Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu prináša pohľad na oceňovanie stavebnej produkcie bytových (rezidenčných) stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód v jednotlivých fázach ich životného cyklu. Publikácia plynulo nadväzuje na publikáciu Rozpočtovanie stavieb. Pre lepšie ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok
Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

Audiozáznam Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok odhaľuje kľúčové aspekty transformácie plôch ornej pôdy na stavebné pozemky v súlade s legislatívnym rámcom. Prezentuje praktický návod po jednotlivých krokoch, podľa ktorých  treba konať, aby ste mohli úspešne premeniť ornú pôdu na lukratívny ...

 Audiozáznam

Viac o produkte
Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy
Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy

Objavte svet legislatívnych pravidiel v oblasti prevodu poľnohospodárskych pozemkov prostredníctvom dynamickej audionahrávky Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy. Mgr. Ivan Poruban v audionahrávke skúma opatrenia proti drobeniu pozemkov, zmluvné obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy a ...

 Audiozáznam

Viac o produkte