Tlačená príručka

Krok po kroku k likvidácii s.r.o.

Formát: A5 Počet strán: 51

Tlačená publikácia Krok po kroku k likvidácii s.r.o. je sprievodcom priebehu likvidácie s.r.o., ktorá Vás prehľadným spôsobom prevedie týmto komplexným procesom. Od postupov až po riešenie potenciálnych komplikácií, informácie z publikácie Vám pomôžu prejsť likvidáciou s.r.o. bez problémov. Publikácia okrem iného odpovedá aj na otázky, ako správne postupovať a ušetriť si možné komplikácie, aké dokumenty treba mať pripravené a aká je zodpovednosť likvidátora. Súčasťou produktu je aj USB s užitočnými vzormi formulárov.

Všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v tejto praktickej publikácii, vďaka ktorej absolvujete komplexný proces likvidácie s.r.o. bez zbytočného stresu.

Obsah

1.         Charakteristika likvidácie s.r.o.

2.         Zistenie majetku spoločnosti a vstup spoločnosti do likvidácie

3.         Príprava potrebných dokumentov, ustanovenie likvidátora a zloženie preddavku

4.         Osoba likvidátora 

5.         Zodpovednosť likvidátora 

6.         Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v ORSR  

7.         Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie 

8.         Oprávnenia likvidátora pri zisťovaní majetku 

9.         Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie štátnym inštitúciám

10.       Samotný proces likvidácie spoločnosti a uspokojovanie pohľadávok

11.       Ukončenie likvidácie a výmaz spoločnosti z ORSR  

12.       Výmaz spoločnosti z obchodného registra SR  

 

Príloha č. 1: Vybrané vzory 

VZOR: Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o.
s likvidáciou a o ustanovení likvidátora spoločnosti

VZOR: ZÁPISNICA zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

VZOR: Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok

VZOR: Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti
s likvidáciou 

VZOR: Podpisový vzor likvidátora 

VZOR: Konečná správa o priebehu likvidácie 

VZOR: Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 

VZOR: Oznámenie o vstupe do likvidácie 

Zoznam autorov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk