Právo, legislatíva, zákony

 Všetky odbory
Právo a prax nehnuteľností
Právo a prax nehnuteľností

Portál www.ppn.sk  patrí medzi najväčšie a denne aktualizované online databázy odborných textov, v ktorej nájdete všetko podstatné o problematike nehnuteľností. Základom portálu je viac ako 1 500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania
Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania

V online knihe nájdete výstižné a zrozumiteľné spracovanie právnej úpravy zmlúv a právnych podaní platných v SR, práva a povinnosti zmluvných strán vystupujúcich v jednotlivých právnych vzťahoch. Vzory vám ušetria čas, financie a starosti s hľadaním správnych a presných znení zmlúv a právnych ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme

Online kniha Komentár k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí sa zaoberajú mzdami a odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako sú napríklad učitelia alebo ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Stavebný zákon s komentárom
Stavebný zákon s komentárom

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

 On-line príručka

Viac o produkte
Zákony, judikatúra, vzory a komentáre
Zákony, judikatúra, vzory a komentáre

Najväčšia databáza zákonov, judikatúry, vzorov a komentárov na Slovenskom trhu. Nájdete tu aktuálne plné znenia všetkých právnych predpisov. Okrem toho máte k dispozícii všetky znenia, vrátane všetkých noviel, v ktorých sa môžete jednoducho orientovať vďaka farebným prechodom. ...

 On-line zákony

Viac o produkte