Tlačená príručka

Ako založiť občianske združenie - krok po kroku

Formát: A5 Počet strán: 50

Chystáte sa založiť vlastné občianske združenie, no neviete, kde začať? Publikácia Ako založiť občianske združenie - krok po kroku prináša podrobný postup zakladania občianskych združení a slúži na to, aby Vám uľahčila orientáciu v procese jeho založenia. Odborné spracovanie ponúka nielen podrobný pohľad na každý aspekt tohto procesu, ale aj praktické rady a príklady a vzory na priloženom USB. Nech už preferujete klasický spôsob prostredníctvom papiera a pera, alebo moderný elektronický spôsob, táto publikácia Vás oboma možnosťami prevedie s presnosťou a jednoduchosťou a poskytne Vám presný postup a poradie krokov pri zakladaní občianskeho združenia.

Obsah

1.      Občianske združenie – pojem, predmet

2.      Vznik a registrácia občianskeho združenia

3.      Cieľ činnosti občianskeho združenia

4.      Orgány združenia a spôsob ich ustanovovania

5.      Zásady hospodárenia občianskeho združenia

6.      Návrh na registráciu občianskeho združenia

7.      Návrh na registráciu občianskeho združenia - elektronicky

8.      Registračné konanie pred Ministerstvom vnútra SR

9.      Odmietnutie registrácie občianskeho združenia

10. Podnikanie a občianske združenie

11. Zrušenie a zánik občianskeho združenia

12. Vybrané vzory

Zoznam autorov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk