Formy vzdelávania

Zo širokej ponuky produktov a služieb si stačí vybrať tému, ktorá vás zaujíma a jednoducho začať so vzdelávaním. Po celý rok sa môžete zúčastňovať na odborných seminároch a konferenciách, môžete pracovať s informáciami na odborných portáloch, vo svojich čítačkách čítať online knihy, kedykoľvek sa vrátiť k svojim online časopisom a príručkám, dať si priamo e-mailom posielať lekcie online kurzov či pracovať s vybranými témami spracovanými na CD, DVD alebo USB. V našom portfóliu nájdete aj odborné tlačené publikácie.

Ak preferujete efektivitu, vzdelávanie formou online seminárov či videoseminárov, aj tieto produkty nájdete pod strechou vydavateľstva.