Účtovníctvo a dane

 Všetky odbory
Účtovníctvo, dane, mzdy
Účtovníctvo, dane, mzdy

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti daňových, účtovných a mzdových riešení na slovenskom trhu. Portál tvorí viac ako 13 000 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné tlačivá potrebné pre ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Náklady a výdavky z daňového hľadiska
Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Online kniha rieši komplexne problematiku nákladov a výdavkov z hľadiska dane z príjmu. Je to odborná pomôcka, s ktorou sa budete vedieť ihneď zorientovať v problematike riešenia pripočítateľných a odpočítateľných položiek pri vyčíslení hospodárskeho výsledku Vašej ...

 Odborný portál

Viac o produkte
DPH
DPH

Je to najväčšia databáza odborných textov z oblasti dane z pridanej hodnoty. Základom portálu je viac ako 3 000 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. rôzne vzory tlačív, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, daňový ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Transferové oceňovanie premium
Transferové oceňovanie premium

Online kniha Transferové oceňovanie premium je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí aktuálne riešia problematiku transferového oceňovania.  Od 1.1.2015 sa povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie vzťahuje nielen pre zahraničné závislé osoby, ale aj pre tuzemské ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH
Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

Online kniha ponúka viac ako 300 príkladov a komentárov pre jednoduchšiu orientáciu v komplexnom zákone o DPH. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby
Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

Online kniha prináša zrozumiteľné komentáre a praktické príklady pre jednoduchšiu orientáciu v zákone o dani z príjmov. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy a pružne reaguje na časté novely tohto zákona. S online komentárom sa nemusíte obávať, že stratíte prehľad v spleti ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Účtovné súvzťažnosti od A do Z
Účtovné súvzťažnosti od A do Z

Online kniha Účtovné súvzťažnosti od A do Z je komplexným pomocníkom pre účtovníkov, hlavných účtovníkov a ekonómov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Predstavuje účtovnú abecedu súvzťažností pre podnikateľov, v ktorej sú obsiahnuté účtovné súvzťažnosti všetkých 8 účtových tried ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Daňový expert pre podnikateľov
Daňový expert pre podnikateľov

Časopis sa venuje problematike daní. Každý mesiac prináša aktuálne odborne spracované témy z tejto oblasti. Autormi sú renomovaní odborníci z Ministerstva financií SR, daňoví poradcovia a odborníci, ktorí dlhoročne pôsobia v problematike daňovníctva. VZOROVÉ STRANY

 Časopis

Viac o produkte
Začíname s podvojným účtovníctvom
Začíname s podvojným účtovníctvom

Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky a precvičenie. Prehľadne spracované od odborníčky z praxe. Absolvovaním online kurzu získate certifikát podpísaný samotnou garantkou online kurzu Doc. RNDr. Darinou ...

 On-line kurz

Viac o produkte