Výroba a doprava

 Všetky odbory
Príručka následného užívateľa chemických látok a zmesí
Príručka následného užívateľa chemických látok a zmesí

Ucelený prehľad povinností všetkých následných užívateľov chemických látok a zmesí. Príručka uvádza základné rozdelenie všetkých užívateľov na formulátorov, výrobcov predmetov, prebalovačov, spätných dovozcov alebo koncových užívateľov a všetky povinnosti, ktoré jednotlivým skupinám ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Presnosť a tolerovanie rozmerov v strojárstve
Presnosť a tolerovanie rozmerov v strojárstve

Nová publikácia pre konštruktérov, technológov a ostatných odborníkov v prevádzkach. Na názorných príkladoch ukazuje, ako predpisovať presnosť rozmerov prvkov aj celých častí podľa požiadaviek noriem ČSN, DIN a ISO. Publikácia Presnosť a tolerovanie rozmerov v strojárstve sa zaoberá ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Príručka čítania výkresov v strojárstve
Príručka čítania výkresov v strojárstve

Táto príručka je určená každému, kto v strojárstve prichádza do styku s výkresovou dokumentáciou. Vysvetľuje nielen posledné ustanovenia technických noriem z oblasti technických výkresov, rozmerové presnosti a presnosti geometrických častí, ale sú ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Geometrické tolerancie podľa ISO GPS
Geometrické tolerancie podľa ISO GPS

Nová publikácia pre konštruktérov, technológov, výrobných inžinierov, vedúcich výroby a všetkých, ktorí pracujú s technickou dokumentáciou v strojárstve. Aké indikátory tolerancie sa najnovšie objavujú aj v 2D? Ktorých 14 pravidiel platí pre geometrické tolerancie? Publikácia ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Potraviny – Legislatíva a prax potravín
Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne. Pri objednávke ročného predplatného automaticky získate prístup do online verzie časopisu, kde nájdete archív ...

 Časopis

Viac o produkte
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Tlačená publikácia je prehľadným spracovaním zákona o potravinách.

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Falšovanie potravín
Falšovanie potravín

Publikácia si kladie za cieľ uviesť do súvislostí a na pravú mieru niektoré informácie z médií, vysvetliť, čo je považované za falšovanie potravín, kedy ide „iba“ o zníženie kvality výrobkov, za akých podmienok môže falšovanie potravín predstavovať ohrozenie ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte