Odporúčame tieto produkty

Finančný príspevok na stravovanie verzus stravovacie poukážky v otázkach a odpovediach z praxe
Finančný príspevok na stravovanie verzus stravovacie poukážky v otázkach a odpovediach z praxe

Tlačená publikácia obsahuje viac ako 90 odpovedí na vaše otázky z praxe. Reaguje na praktické aplikácie zmien týkajúcich sa finančného príspevku na stravovanie a stravovacích poukážok. Brožúrka obsahuje aj Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022
Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022

Tlačená publikácia obsahuje podrobne spracované zmeny v účtovníctve, ktoré sa intenzívne zaoberajú jeho digitalizáciou. Účtovná jednotka môže vykonať digitalizáciu (transformáciu) účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Komentár k zmenám v paragrafoch zákona o účtovníctve od 1. januára 2022
Komentár k zmenám v paragrafoch zákona o účtovníctve od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje podrobne vysvetlené zmeny v jednotlivých paragrafoch zákona o účtovníctve. Ide najmä o proces digitalizácie účtovníctva, rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovných záznamov v účtovníctve, povinnosť dodržania vymedzených zásad, ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2022
Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2022

Tlačená brožúra obsahuje podrobne spracované zmeny v pracovnom práve. Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2022 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa týkajú stravovania zamestnancov a príspevku na stravovanie zamestnancov, ako aj nový výpovedný ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmeny v DPH a dani z príjmov od 1. 1. 2022
Zmeny v DPH a dani z príjmov od 1. 1. 2022

Tlačená publikácia obsahuje prehľadne spracované zmeny v dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby. S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa pri povinnej registrácii na daň a dobrovoľnej registrácii na daň tuzemskej osoby ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Špecifiká majetku verejnej správy z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania a financovania
Špecifiká majetku verejnej správy z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania a financovania

Tlačená publikácia sa podrobne venuje problematike majetku, a to z praktického hľadiska. Obsahuje názorné príklady účtovania a konkrétne predkontácie.

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022
Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje prehľad zmien, ktoré prináša novelizácia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022. Ide o prehľad toho najdôležitejšieho, čo ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022
Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Tlačená brožúra obsahuje prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých novelami zákona č. 302/2019 Z. z. a 372/2021 Z. z. s termínom účinnosti od 1. 1. 2022. Autori vysvetľujú dopady týchto zmien, ako aj možnosti ich zvládnutia.

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Stavebné povolenie v praxi
Stavebné povolenie v praxi

V online knihe sú spracované odborné informácie, ktoré rozoberajú problematiku stavebného povolenia. Ide o informácie týkajúce sa aj jeho vývoja z hľadiska prípravy novej právnej úpravy v oblasti stavebného práva. Online kniha je písaná odborníkmi, ktorí majú so stavebným ...

 On-line príručka

Viac o produkte

Partneri