Odporúčame tieto produkty

Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov
Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov

Kurz obsahuje 13 lekcií, vďaka ktorým sa dozviete dôležité informácie o vzniku a skončení pracovného pomeru, ako zo strany zamestnanca tak aj zo strany zamestnávateľa. Kurz Vám prináša hodnotné informácie aj o výpovednej dobe, o tom, aký je rozdiel medzi odstupným ...

 Akadémia

Viac o produkte
Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023
Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023

Tlačená publikácia Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách od 1.1.2023 prináša charakteristiku účtovej osnovy pre vyššie územné celky, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Vysvetľuje, aký je rozdiel medzi rozpočtovými ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní
Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní

Viac ako 900 odborných článkov z oblasti projektovania, realizácie a manažmentu stavebných činností. Každý mesiac pribudne do portálu 10 – 15 nových odborných článkov. Odborný portál zároveň obsahuje kompletný zoznam súvisiacich právnych predpisov.

 Odborný portál

Viac o produkte
Úvod do ChatGPT
Úvod do ChatGPT

Online kurz Úvod do ChatGPT Vám zabezpečí základnú orientáciu čo vlastne ChatGPT je, čo umožňuje a ako s ním pracovať. Kurz prináša 12 lekcií, vďaka ktorým nadobudnete poznatky o Chat-e GPT, ktorý využíva techniku strojového učenia na generovanie textových odpovedí na zadané ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Účtovníctvo, dane, mzdy
Účtovníctvo, dane, mzdy

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti daňových, účtovných a mzdových riešení na slovenskom trhu. Portál tvorí viac ako 13 000 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné tlačivá potrebné pre ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Škola efektívne
Škola efektívne

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.

 Odborný portál

Viac o produkte
DPH
DPH

Je to najväčšia databáza odborných textov z oblasti dane z pridanej hodnoty. Základom portálu je viac ako 3 000 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. rôzne vzory tlačív, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, daňový ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC
Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC

Problematika je rozoberaná nielen z pohľadu účtovníctva, ale aj daní a právnej úpravy. Účtovné súvťažnosti sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried. Nechýbajú ani praktické príklady. Súčasťou je tiež výkladový lexikón metodiky účtovania, kde každé heslo obsahuje ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Vnútropodnikové smernice pre digitálne účtovníctvo
Vnútropodnikové smernice pre digitálne účtovníctvo

Online kniha obsahuje odborne spracované smernice s možnosťou okamžitého použitia, t. j. stiahnutia a vyplnenia. Jednou z významných oblastí, kde digitalizácia prebieha, je práve finančné účtovníctvo. Tým, že podnikateľský subjekt svoje účtovníctvo zdigitalizuje, získava ...

 On-line príručka

Viac o produkte

Partneri