Odporúčame tieto produkty

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2020 a od 1. 1. 2021
Zmeny v Zákonníku práce v roku 2020 a od 1. 1. 2021

Tlačená publikácia ponúka podrobný a komplexný popis zmien v Zákonníku práce. Jej súčasťou je aj kompletný Zákonník práce, aktuálne k 1. 1. 2021. V texte nájdete zmeny, ktoré nás čakajú, a môžete si prejsť aj tie, ktoré nastali počas roka 2020. Cieľom novely ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Novela zákona o dani z príjmov v roku 2021
Novela zákona o dani z príjmov v roku 2021

Tlačená publikácia obsahuje spracované zmeny v dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby, ktoré platia od 1. januára 2021. Publikácia je dostupná aj ako PDF na stiahnutie.

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) v roku 2020 a 2021
Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) v roku 2020 a 2021

Odborná publikácia poukazuje na prehľad zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19. Poskytuje chronologický prehľad zmien v daňovom poriadku od vyhlásenia prvej ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Účtovanie poľnohospodárskych družstiev
Účtovanie poľnohospodárskych družstiev

Online kniha je odborne spracovaná príručka, ktorá zahŕňa komplexné účtovanie problematiky družstiev od ich transformácie až po súčasnosť. Príručka je výnimočná, keďže odborné informácie tohto druhu nie sú odborne spracované v žiadnej publikácii.

 On-line príručka

Viac o produkte
Potraviny – Legislatíva a prax potravín
Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

 Časopis

Viac o produkte
Smernice pre obce
Smernice pre obce

V online knihe máte 24 hodín denne k dispozícii vybrané právne predpisy, roztriedené do podskupín zákony, vyhlášky, oznámenia, ktoré sa každý deň vzhľadom k legislatívnemu procesu aktualizujú. Online kniha slúži na prípravu kompletných podkladov pre správny aparát obce a je ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Škola efektívne
Škola efektívne

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.

 Odborný portál

Viac o produkte
Začíname s podvojným účtovníctvom
Začíname s podvojným účtovníctvom

Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky a precvičenie. Prehľadne spracované od odborníčky z praxe. Absolvovaním online kurzu získate certifikát podpísaný samotnou garantkou online kurzu Doc. RNDr. Darinou ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Účtovníctvo, dane, mzdy
Účtovníctvo, dane, mzdy

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti daňových, účtovných a mzdových riešení na slovenskom trhu. Portál tvorí viac ako 13 000 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné tlačivá potrebné pre ...

 Odborný portál

Viac o produkte

Partneri