Vyhľadať seminár

Vyhľadajte si seminár vo svojom okolí cez náš vyhľadávač, podľa témy, miesta konania alebo dátumu.

Čo

Kedy

Kde

Vyhľadať termín školenia

BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

 konferencia BOZP

Získajte dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom. Veľmi zaujímavou bude téma pracovných úrazov.

Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme

 Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov

Online kniha je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí sa zaoberajú mzdami a odmeňovaním zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Komentár obsahuje aj praktické príklady


Partneri