Odborné vydavateľstvo

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer je poskytovateľom odborných informácií zameraných na prax a jednoduché využitie pri práci v najrôznejších profesiách. Spektrum našich produktov zahŕňa odborné knižnice, videosemináre, online publikácie, softvéry, odborné knihy a časopisy. Pod záštitou vydavateľstva sa takisto organizujú odborné semináre, certifikované semináre a konferencie, a to v prezenčnej (fyzickej) forme, ako aj online.

Produktové portfólio firmy je zamerané na profesionálov a manažérov z oblasti daní a účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky, vedenia firmy a osobného rozvoja, výroby, stavebníctva, strojárstva, riadenia kvality, dopravy, bezpečnosti práce, ekológie, účtovníctva neziskovej sféry, školstva a mnohých ďalších.

Na zaistenie vysokej kvality a trvalej využiteľnosti našich produktov v praxi spolupracujeme s poprednými odborníkmi vo všetkých uvedených oblastiach.

Garantujeme vám pravidelnú aktualizáciu produktov v súlade s vývojom legislatívy a praxe. Budete tak vždy načas informovaní o najnovšom právnom stave.

Využite aj bezplatné zasielanie noviniek a odborných informácií – objednajte si e-mailové noviny z vašej oblasti.


Vydavateľstvo Verlag Dashӧfer bolo založené v Nemecku v roku 1989 Hansom Dashӧferom. Prostredníctvom vysokej orientácie na zákazníka a úzkeho prepojenia s praxou sa produkty a semináre vydavateľstva Verlag Dashӧfer rýchlo etablovali na nemeckom trhu a dnes pôsobí v 8 krajinách v Európe: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko. Na Slovensku sme od roku 1997.