ISO 9001

Certifikát ISO 9001

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer

Na slovenskom vydavateľskom trhu sme už od roku 1997. Od prvého dňa sa neustále snažíme prinášať kvalitné produkty, overené informácie, spolupracujeme so špičkovým autorským kolektívom, vychádzame v ústrety všetkým zákazníkom i dodávateľom... Jednoducho sa snažíme byť každý deň lepší, než už dnes sme.

4.4.2014 sme získali Certifikát kvality ISO 9001.

 

Dáva nám právo hlásiť, že:

  • Sme vysoko flexibilná spoločnosť, zložená zo skúsených a schopných pracovníkov. Svoje schopnosti neustále rozvíjame, čím zaručujeme špičkovú kvalitu služieb, čo je pre našich zákazníkov to najdôležitejšie.
  • Našou profesionálnou činnosťou je vydávanie odbornej literatúry a organizovanie seminárov. V našich produktoch prinášame praktické rady, návody a postupy, ktorými podporujeme činnosť mnohých subjektov rôznych zameraní a profesií.
  • Poskytujeme služby presne podľa dohodnutých podmienok. Vydávame odbornú literatúru a organizujeme odborné konferencie a semináre. Kvalita a uspokojovanie potrieb našich zákazníkov patrí medzi hlavné zásady tvorivej súčasti našej každodennej práce.
  • Naše procesy sú efektívne riadené a neustále zlepšované. Myšlienky a podnety každého pracovníka spoločnosti sú predpokladom zvyšovania spokojnosti všetkých našich zákazníkov.
  • Spájame úspech každého produktu s úspechom celej spoločnosti, preto dbáme na zabezpečovanie profesného i osobnostného rozvoja všetkých pracovníkov i dodávateľov a na tímovú spoluprácu a komunikáciu.
  • Harmónia so životným prostredím je pre nás samozrejmosťou, rovnako ako vzťahy s dodávateľmi a ostatnými partnermi, ktoré pozitívne ovplyvňujú obraz našej spoločnosti.
  • Naplnením tejto politiky upevňujeme v podvedomí zákazníkov spojenie kvality s menom vydavateľstva Verlag Dashöfer.
  • Pre naplnenie vyššie uvedenej politiky kvality je dokumentovaný, zavedený, udržovaný a trvale zlepšovaný systém manažmentu kvality podľa normy EN ISO 9001:2008. Zlepšovanie sa deje realizáciou projektov na zlepšenie pod priamym dohľadom vrcholového vedenia, ktoré pre tieto projekty zaisťuje zdroje.
  • Naším krédom je poskytovať služby vysokej kvality, spĺňajúce právne a iné požiadavky spolu s cieľom  plne uspokojiť potreby našich zákazníkov.