Smernice a vzory zmlúv

 Všetky odbory
Praktický sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie

Online kniha je určená ekonómom, hlavným účtovníkom, ale aj ostatným pracovníkom, ktorí pracujú v oblasti účtovníctva vo verejnej správe. Je štruktúrovaná v súlade s účtovou osnovou pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a nepodnikateľské organizácie so všetkými jej špecifikami.

 On-line príručka

Viac o produkte