Odporúčame tieto produkty

DPH a nehnuteľnosti
DPH a nehnuteľnosti

Tlačená publikácia DPH a nehnuteľnosti ponúka podrobný a komplexný popis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH. Obsahuje pojmy na identifikáciu nehnuteľnosti z pohľadu DPH a na uplatnenie DPH pri prenájme, odpočítanie dane pri kúpe ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Vnútropodnikové smernice pre digitálne účtovníctvo
Vnútropodnikové smernice pre digitálne účtovníctvo

Online kniha obsahuje odborne spracované smernice s možnosťou okamžitého použitia, t. j. stiahnutia a vyplnenia. Jednou z významných oblastí, kde digitalizácia prebieha, je práve finančné účtovníctvo. Tým, že podnikateľský subjekt svoje účtovníctvo zdigitalizuje, získava ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní
Profesionálne vzory zmlúv a právnych podaní

Odborný portál obsahuje odborne spracované vzory dokumentov, ktoré viete okamžite použiť. Už dávno nie je doba, v ktorej sa sťahujú veci iba tak z internetu, bez odbornej garancie. Odteraz sme pre vás v rámci predplatného pripravili nielen odborné webináre k vybraným zmluvným ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Online kurz: DPH expert junior
Online kurz: DPH expert junior

Online kurz predstavuje praktický výklad zákona o DPH pre junior účtovníkov. V jednotlivých kapitolách nájdete odpovede aj na otázky: Kto je zdaniteľnou osobou vykonávajúcou ekonomickú činnosť? Kedy vzniká daňová povinnosť? Čo sa myslí pod pojmom obrat? Čo všetko je základom dane pri ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Daňová kontrola v praxi
Daňová kontrola v praxi

Odborné informácie podrobne rozoberajú problematiku daňovej kontroly a všetkých jej zložitých častí. Autorom je certifikovaný daňový poradca JUDr. Ing. Peter Schmidt, ktorý pri spracovaní vychádzal zo svojich dlhoročných praktických skúseností. Nájdete tu odpovede na všetky otázky ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Účtovanie poľnohospodárskych družstiev
Účtovanie poľnohospodárskych družstiev

Online kniha je odborne spracovaná príručka, ktorá zahŕňa komplexné účtovanie problematiky družstiev od ich transformácie až po súčasnosť. Príručka je výnimočná, keďže odborné informácie tohto druhu nie sú odborne spracované v žiadnej publikácii.

 On-line príručka

Viac o produkte
Škola efektívne
Škola efektívne

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.

 Odborný portál

Viac o produkte
Začíname s podvojným účtovníctvom
Začíname s podvojným účtovníctvom

Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky a precvičenie. Prehľadne spracované od odborníčky z praxe. Absolvovaním online kurzu získate certifikát podpísaný samotnou garantkou online kurzu Doc. RNDr. Darinou ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Potraviny – Legislatíva a prax potravín
Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne. Pri objednávke ročného predplatného automaticky získate prístup do online verzie časopisu, kde nájdete archív ...

 Časopis

Viac o produkte

Partneri