Odporúčame tieto produkty

Účtovníctvo, dane, mzdy
Účtovníctvo, dane, mzdy

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti daňových, účtovných a mzdových riešení na slovenskom trhu. Portál tvorí viac ako 13 000 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné tlačivá potrebné pre ...

 Odborný portál

Viac o produkte
DPH a nehnuteľnosti v roku 2020
DPH a nehnuteľnosti v roku 2020

Tlačená publikácia je prehľadom toho najdôležitejšieho, čo sa v problematike zákona o DPH zmenilo od 1. januára 2020 vzhľadom na  poslednú  novelu zákona o DPH.

 Tlačená príručka

Viac o produkte
HR v praxi
HR v praxi

Najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia ľudských zdrojov v podniku.  Základom portálu je viac ako 2 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

 Odborný portál

Viac o produkte
Rozpočtovanie stavieb
Rozpočtovanie stavieb

Publikácia sa zaoberá oceňovaním stavebnej produkcie pozemných stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód. Nájdete v nej pravidlá cenotvorby v stavebníctve, ktoré sú pre lepšie pochopenie tejto problematiky doplnené príkladom zameraným na tvorbu stavebného rozpočtu vrátane podrobného ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Potraviny – Legislatíva a prax potravín
Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

 Časopis

Viac o produkte
Smernice pre obce
Smernice pre obce

V online knihe máte 24 hodín denne k dispozícii vybrané právne predpisy, roztriedené do podskupín zákony, vyhlášky, oznámenia, ktoré sa každý deň vzhľadom k legislatívnemu procesu aktualizujú. Online kniha slúži na prípravu kompletných podkladov pre správny aparát obce a je ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Začíname s podvojným účtovníctvom
Začíname s podvojným účtovníctvom

Online kurz vás naučí pochopiť princípy podvojného účtovníctva. Každá lekcia obsahuje teoretické minimum, kontrolné otázky a precvičenie. Prehľadne spracované od odborníčky z praxe. Absolvovaním online kurzu získate certifikát podpísaný samotnou garantkou online kurzu Doc. RNDr. Darinou ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Legislatívne zmeny pre podnikateľov

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov - váš praktický sprievodca v podnikaní.

 On-line príručka

Viac o produkte
Škola efektívne
Škola efektívne

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.

 Odborný portál

Viac o produkte

Partneri