Odporúčame tieto produkty

Základy teórie štátu
Základy teórie štátu

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu -  predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov, sociológie, filozofie či ekonómie, ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Ako založiť občianske združenie - krok po kroku
Ako založiť občianske združenie - krok po kroku

Tlačená publikácia – Ako založiť občianske združenie – krok po kroku – Vám umožní ľahko sa orientovať v problematike založenia občianskeho združenia. Publikácia krok po kroku upozorňuje na jednotlivé atribúty, s ktorými založenie občianskeho združenia súvisí. Odborne ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Ako založiť s.r.o. - krok po kroku
Ako založiť s.r.o. - krok po kroku

Tlačená publikácia – Ako založiť s.r.o. – krok po kroku – Vám umožní ľahko sa orientovať v problematike založenia obchodnej spoločnosti typu – s.r.o.. Publikácia krok po kroku upozorňuje na jednotlivé atribúty, s ktorými založenie tohto typu kapitálovej ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe
Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe

V dnešnej dobe je otázka energetiky jednou z najdôležitejších tém našej spoločnosti a prax ukazuje, že je nevyhnutné sa viac sústrediť na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V online časopise - Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu ...

 On-line časopis

Viac o produkte
Novely daňového poriadku za rok 2022
Novely daňového poriadku za rok 2022

Tlačená publikácia – Novely daňového poriadku za rok 2022 zákon č. 39/2022 Z. z., zákon č. 250/2022 Z. z., zákon č. 325/2022 Z. z.,, zákon č. 433/2022 Z. z., zákon č. 496/2022 a zákon č. 519/2022 Z. z. s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024. – prináša informácie k novelám daňového ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov
Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov

Kurz obsahuje 13 lekcií, vďaka ktorým sa dozviete dôležité informácie o vzniku a skončení pracovného pomeru, ako zo strany zamestnanca tak aj zo strany zamestnávateľa. Kurz Vám prináša hodnotné informácie aj o výpovednej dobe, o tom, aký je rozdiel medzi odstupným ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023
Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023

Tlačená publikácia Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách od 1.1.2023 prináša charakteristiku účtovej osnovy pre vyššie územné celky, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Vysvetľuje, aký je rozdiel medzi rozpočtovými ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní
Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní

Viac ako 900 odborných článkov z oblasti projektovania, realizácie a manažmentu stavebných činností. Každý mesiac pribudne do portálu 10 – 15 nových odborných článkov. Odborný portál zároveň obsahuje kompletný zoznam súvisiacich právnych predpisov.

 Odborný portál

Viac o produkte
Úvod do ChatGPT
Úvod do ChatGPT

Online kurz Úvod do ChatGPT Vám zabezpečí základnú orientáciu čo vlastne ChatGPT je, čo umožňuje a ako s ním pracovať. Kurz prináša 12 lekcií, vďaka ktorým nadobudnete poznatky o Chat-e GPT, ktorý využíva techniku strojového učenia na generovanie textových odpovedí na zadané ...

 On-line kurz

Viac o produkte

Partneri