Odporúčame tieto produkty

Krok po kroku k likvidácii s.r.o.
Krok po kroku k likvidácii s.r.o.

Tlačená publikácia – Krok po kroku k likvidácii s.r.o. – obsahuje prehľadné spracovanie likvidácie s.r.o.. Proces likvidácie s.r.o. je pomerne komplexný proces, ktorý si vyžaduje ovládanie jednotlivých odborných informácií, aby celá likvidácia s.r.o. prebehla bez problémov. Ako ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Základy teórie štátu
Základy teórie štátu

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu -  predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov, sociológie, filozofie či ekonómie, ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Ako založiť občianske združenie - krok po kroku
Ako založiť občianske združenie - krok po kroku

Tlačená publikácia – Ako založiť občianske združenie – krok po kroku – Vám umožní ľahko sa orientovať v problematike založenia občianskeho združenia. Publikácia krok po kroku upozorňuje na jednotlivé atribúty, s ktorými založenie občianskeho združenia súvisí. Odborne ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Ako založiť s.r.o. - krok po kroku
Ako založiť s.r.o. - krok po kroku

Tlačená publikácia – Ako založiť s.r.o. – krok po kroku – Vám umožní ľahko sa orientovať v problematike založenia obchodnej spoločnosti typu – s.r.o.. Publikácia krok po kroku upozorňuje na jednotlivé atribúty, s ktorými založenie tohto typu kapitálovej ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe
Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe

V dnešnej dobe je otázka energetiky jednou z najdôležitejších tém našej spoločnosti a prax ukazuje, že je nevyhnutné sa viac sústrediť na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V online časopise - Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu ...

 On-line časopis

Viac o produkte
Novely daňového poriadku za rok 2022
Novely daňového poriadku za rok 2022

Tlačená publikácia – Novely daňového poriadku za rok 2022 zákon č. 39/2022 Z. z., zákon č. 250/2022 Z. z., zákon č. 325/2022 Z. z.,, zákon č. 433/2022 Z. z., zákon č. 496/2022 a zákon č. 519/2022 Z. z. s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024. – prináša informácie k novelám daňového ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov
Online kurz Zákonník práce pre personalistov - základy pracovného práva pre personalistov

Kurz obsahuje 13 lekcií, vďaka ktorým sa dozviete dôležité informácie o vzniku a skončení pracovného pomeru, ako zo strany zamestnanca tak aj zo strany zamestnávateľa. Kurz Vám prináša hodnotné informácie aj o výpovednej dobe, o tom, aký je rozdiel medzi odstupným ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023
Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023

Tlačená publikácia Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách od 1.1.2023 prináša charakteristiku účtovej osnovy pre vyššie územné celky, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Vysvetľuje, aký je rozdiel medzi rozpočtovými ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní
Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní

Viac ako 900 odborných článkov z oblasti projektovania, realizácie a manažmentu stavebných činností. Každý mesiac pribudne do portálu 10 – 15 nových odborných článkov. Odborný portál zároveň obsahuje kompletný zoznam súvisiacich právnych predpisov.

 Odborný portál

Viac o produkte

Partneri