Vyhľadať seminár

Vyhľadajte si seminár vo svojom okolí cez náš vyhľadávač, podľa témy, miesta konania alebo dátumu.

Čo

Kedy

Kde

Vyhľadať termín školenia

Nové trendy v získavaní zamestnancov v roku 2019 

 konferencia Nové trendy v zamestnávani

Konferencie poukáže na najčastejšie problémy a chyby pri vyhľadávaní, výbere a prijímaní zamestnancov. Budeme hovoriť o trendoch, nových metódach, ktoré fungujú pri získavaní vhodných zamestnancov. Vynikajúci tím lektorov a prednášky doplnené o praktické workshopy!

Návod na vyhotovenie GDPR dokumentácie

 GDPR publikácie

Tlačené publikácie sú návodom na vyhotovenie vlastnej GDPR dokumentácie pre školy, obchodné spoločnosti, pre živnostníkov a pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Publikácie obsahujú jasne, vecne a na príkladoch zobrazené ukážky vyhotovenia GDPR podkladov.


Partneri