Falšovanie potravín

Publikácia si kladie za cieľ uviesť do súvislostí a na pravú mieru niektoré informácie z médií, vysvetliť, čo je považované za falšovanie potravín, kedy sa jedná „iba“ o zníženie kvality výrobkov, za akých podmienok môže falšovanie potravín predstavovať ohrozenie zdravia a života spotrebiteľov, vymedziť rizikové komodity a spôsoby falšovania potravín, charakterizovať laboratórne metódy vhodné k odhaleniu falšovania potravín a diskutovať o ich nevýhodách a obmedzeniach.

Porozumenie problematike falšovania potravín zo strany pracovníkov potravinárskeho priemyslu, obchodníkov i laboratórií uskutočňujúcich testovanie potravín je jedným z nevyhnutných nástrojov boja proti podvodom a v dôsledku vedie k zvyšovaniu kvality a dôveryhodnosti potravín na tuzemskom trhu.


Za falšovanie potravín je považované úmyselné odchýlenie sa od legislatívnych požiadaviek alebo klamanie spotrebiteľa uskutočňované za účelom finančného zisku. Obvykle je možno spätne vysledovať, či k falšovaniu došlo z úmyslu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku získať neoprávnenú konkurenčnú výhodu, v dôsledku hrubej technologickej nedisciplinovanosti alebo sa jednalo o zásadnú neznalosť. Publikácia je v českom jazyku.

Input:

Falšovanie potravín:

48,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Úvod do problematiky falšovania
 • Metódy hodnotenia autenticity a detekcie falšovania potravín
 • Falšovanie spôsobov produkcie a zapracovania potravín
 • Falšovanie mäsa a výrobkov z mäsa
 • Falšovanie rýb a výrobkov s podielom rýb
 • Falšovanie mlieka a výrobkov z mlieka a s podielom mlieka
 • Falšovanie výrobkov s podielom vajec
 • Falšovanie jedlých tukov a olejov
 • Falšovanie včelieho medu
 • Falšovanie výrobkov z ovocia
 • Falšovanie výrobkov zo zeleniny
 • Falšovanie obilnín a výrobkov z nich
 • Falšovanie korenia a aróm
 • Falšovanie kakaa, čokolády a výrobkov s podielom kakaa a čokolády
 • Falšovanie kávy
 • Falšovanie čaju a výrobkov na báze čaju
 • Falšovanie vína
 • Falšovanie liehovín

Autori

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 12.9.2019
Miesto: Nitra