Tlačená príručka

Presnosť a tolerovanie rozmerov v strojárstve

Formát: A5 Počet strán: 77

Nová publikácia pre konštruktérov, technológov a ostatných odborníkov v prevádzkach. Na názorných príkladoch ukazuje, ako predpisovať presnosť rozmerov prvkov aj celých častí podľa požiadaviek noriem ČSN, DIN a ISO. Publikácia Presnosť a tolerovanie rozmerov v strojárstve sa zaoberá tiež určením medzných odchýlok dĺžkových a uhlových rozmerov. Publikácia je v českom jazyku.

Viete, ako predpisovať presnosť rozmerov na výkresoch? Ako stanoviť medzné odchýlky rozmerov, aby výrobok fungoval správne? Odpovede nájdete v publikácii o presnosti a tolerovaní rozmerov v strojárenstve.

Praktická brožúra Presnosť a tolerovanie rozmerov v strojárstve vám prináša:

 • spôsoby predpisovania presnosti dĺžkových rozmerov,
 • tabuľky hodnôt odchýlok,
 • kótovanie podľa medzinárodných a českých noriem,
 • tabuľky tolerancií rozmerov,
 • tabuľky medzných odchýlok pre hriadele a diery.

Obsah

Pojmy na výkresoch v cudzích jazykoch

Kótovanie a predpisovanie presnosti rozmerov na výkresoch

 • Základné pravidlá pre kótovanie
 • Pravidlá funkčného kótovania a usporiadania kót
 • Predpisovanie presnosti diaľkových a uhlových rozmerov
 • Uloženie

Uzavreté obvody kót

 • Lineárne rozmerové obvody na jednej súčasti
 • Lineárne rozmerové obvody v skupine súčastí
 • Nelineárne rozmerové obvody
 • Zpôsoby dosiahnutia požadovanej presnosti uzatvárajúceho členu

Kótovanie a tolerovanie rozstupy dier

 • Diery na rozstupovej priamke
 • Diery rozmiestnené v ploche

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Kótování a předepisování přesnosti rozměrů na výkresech

 • Základní pravidla pro kótování
 • Pravidla funkčního kótování a uspořádání kót
 • Předepisování přesnosti délkových a úhlových rozměrů
 • Uložení

Uzavřené obvody kót

 • Lineární rozměrové obvody na jedné součásti
 • Lineární rozměrové obvody ve skupině součástí
 • Nelineární rozměrové obvody
 • Způsoby dosažení požadované přesnosti uzavírajícího členu

Kótování a tolerování roztečí děr

 • Díry na roztečné přímce
 • Díry rozmístěné v ploše

 

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk