Časopis

Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Formát: A4,

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

K predplatnému časopisu máte k dispozícii bezplatný odpovedný servis.

Obsah

 • Legislatívne zmeny pre oblasť potravín
 • BOZP
 • Hygiena
 • Pracovná zdravotná služba
 • Legislatíva z oblasti potravín
 • Výkon úradnej kontroly potravín orgánov verejného zdravotníctva
 • Predaj potravín na diaľku
 • Legislatíva vs konkurencieschopnosť slovenských spracovateľov mäsa
 • Legislatívne opatrenia a zmeny v pekárenskom odbore
 • Úradné kontroly potravín v judikatúre Najvyššieho súdu SR
 • Označovanie krajiny pôvodu základnej zložky potraviny
 • Dosledovateľnosť pôvodu potravín
 • Označovanie potravín
 • Dovoz a vývoz potravín
 • Colný sklad pre potraviny
 • EU nariadenia pre oblasť potravín

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk