Časopis

Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

K predplatnému časopisu máte k dispozícii bezplatný odpovedný servis.

Obsah

Články:

  • Bezpečnosť z hľadiska práce s potravinárskymi strojmi a zariadeniami
  • Nepotrebnosť súhlasu na vstup zamestnancov orgánov úradnej kontroly potravín do prevádzkarne
  • Porušenie technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkov

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:

  • Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2021
  • Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov

Nariadenia Európskej komisie

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk