Časopis

Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

K predplatnému časopisu máte k dispozícii bezplatný odpovedný servis.

Obsah

Články:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v potravinárskom podniku
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v jedálni
  • Informácia o zverejnení žiadostí o zápis chránených označení
  • Sankcie za priestupky podľa zákona o potravinách
  • Zákaz používať zdravotné tvrdenia o víne
  • Novela zákona o potravinách od 1. januára 2022

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:

  • Protokol o vývoze ovčieho a kozieho mäsa do Čínskej ľudovej republiky

Informácie z európskej legislatívy:

  • Bezpečné a účinné hnojivá na trhu EÚ (od roku 2022)

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk