Tlačená príručka

Geometrické tolerancie podľa ISO GPS

Formát: A5 Počet strán: 164

Nová publikácia pre konštruktérov, technológov, výrobných inžinierov, vedúcich výroby a všetkých, ktorí pracujú s technickou dokumentáciou v strojárstve.

Aké indikátory tolerancie sa najnovšie objavujú aj v 2D? Ktorých 14 pravidiel platí pre geometrické tolerancie? Publikácia vám pomôže s výkresovou dokumentáciou podľa noriem ISO.

Táto kniha slúži ako podklad pre tolerovanie geometrie a tvaru pri tvorbe výkresov. Vysvetľuje požiadavky uvádzané v medzinárodných normách ISO GPS, a to na názorných obrázkoch a príkladoch. Jej cieľom je pomôcť pri príprave technickej dokumentácie, ako aj pri jej čítaní a použití vo výrobe.

Všetky informácie obsiahnuté v technickej dokumentácii musia byť jednoznačné a zrozumiteľné. Pri zobrazovaní a kótovaní súčiastok a ich doplňujúcom popise je preto nevyhnutné dodržiavať zásady noriem ISO, aby boli informácie na výkrese správne pochopené.

V súčasnosti sa k tomu pristupuje aj z pohľadu používania moderného softvéru a trendu Priemysel 4.0. Moderné firmy sa snažia údaje z 2D výkresu zachovávať v živých 3D modeloch a databázach na neskoršie využitie, napríklad v konštrukcii, výrobe, metrológii, pri výpočtoch a simuláciách či crash testoch.

Praktická publikácia Geometrické tolerancie podľa ISO GPS vám prináša:

 • 14 pravidiel pre geometrické tolerancie,
 • viac ako 200 názorných obrázkov a tabuliek,
 • aplikáciu medzinárodných noriem na zadávanie, tolerovanie a skúšanie rozmeru, tvaru, polohy,
 • postupy stanovenia rozmerov a tolerovania obrobkov a výrobkov.

 Publikácia je v českom jazyku.

Obsah

 • Základné pravidlá pri tvorbe výkresovej dokumentácie podľa ISO
 • Základné termíny a definície
 • Tolerovanie geometrie a tvaru
  • Tolerančné pole
  • Typy geometrických tolerancií podľa ISO 1101
  • Prvky na označenie geometrickej špecifikácie – indikátor tolerancie
  • Symboly pri geometrických toleranciách
  • Aplikácia tolerancie na odvodené prvky vs priamo plochy
  • Geometrické tolerancie tvaru
  • Geometrické tolerancie orientácie
  • Geometrické tolerancie umiestnenia
  • Geometrické tolerancie hádzania
  • Ďalšie symboly v indikátore tolerancie
  • Indikátory roviny a prvku
  • Všeobecné tolerancie
  • Metrologické charakteristiky – filtre zadávané do sekcie poľa a prvku
 • Vzťahy medzi toleranciami
 • Základne a sústavy základní
 • Terminologický slovník

Zoznam autorov

Ing. Karel Petr, Ph.D.

Absolvent Fakulty strojní, ČVUT v Prahe, kde pôsobí ako odborný asistent v odbore tvorby výkresovej dokumentácie podľa ISO GPS a odbore konštrukcie, pevnostných výpočtov metódou konečných prvkov (MKP). Školí v oblasti výkresovej dokumentácie (ISO GPS). Je členom Technickej normalizačnej komisie pre rozmerové a geometrické špecifikácie produktu a ich overovanie (TNK7).

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk