Tlačená príručka

Príručka čítania výkresov v strojárstve

Formát: A5 Počet strán: 79

Táto príručka je určená každému, kto v strojárstve prichádza do styku s výkresovou dokumentáciou. Vysvetľuje nielen posledné ustanovenia technických noriem z oblasti technických výkresov, rozmerové presnosti a presnosti geometrických častí, ale sú v nej uvedené aj niektoré zo starších používaných praktík pri tvorbe strojárskych výkresov. Príručka čítania výkresov v strojárstve je v českom jazyku.

Zaujíma Vás, ako sa označujú rôzne druhy zvarov na výkresoch? V ktorých prípadoch môže byť na výkrese neúplná kótovacia čiara? Príručka čítania technickej dokumentácie Vám všetko vysvetlí zrozumiteľne a podľa aktuálnych noriem.

Príručka čítania výkresov v strojárstve zrozumiteľne opisuje význam jednotlivých častí, ktoré sú zobrazené na výkresoch. Názorne vysvetľuje používané značenie a popisy. Je preto vhodná na použitie priamo vo výrobných prevádzkach, ale aj pre žiakov a učiteľov odborných škôl a začínajúcich technických pracovníkov v strojárstve.

 Nová Príručka čítanie výkresov v strojárstve vám poradí:

 •       ako čítať predpis skosených hrán,
 •       kedy je možné použiť neúplné kótovacie čiary,
 •       čo predpisuje výkres pre zvary,
 •       kedy stačí len čiastočný obraz,
 •       ako čítať značky pre štruktúru povrchu.

Obsah

Úvod - Druhy technických výkresov

Význam čiar na výkresoch

Príklady použitia rôznych typov a hrúbok čiar

 • Kótovacie a pomocné čiary
 • Hraničné značky kótovacích čiar

Ako čítať obrazy základných geometrických prvkov častí

Základné pravidlá čítaní zobrazených častí

 • Výkresy kreslené pravouhlým premietaním
 • Čiastočné obrazy
 • Miestne pohľady
 • Rozvinuté pohľady
 • Prerušené obrazy
 • Súmerné obrazy
 • Opakujúce sa prvky
 • Sklony a úkosy
 • Niektoré špeciálne zobrazenia
 • Prieniky
 • Zobrazené detaily
 • Rezy a prierezy

Zvláštnosti zobrazenia na výkresoch pre stavbu plavidiel

 • Prvky a priradené typy čar
 • Užitie čiar
 • Značky tyčí a profilov na výkresoch pre stavbu lodí

Kótovanie dier a rozstupov

 • Diery
 • Umiestnenie dier na rozstupnej priamke a na rozstupnej kružnici
 • Súradnicové a tabuľkové kótovanie

Závity

 • Závity pre spojovacie súčasti
 • Závity pohybové
 • Šraubové spojenia

Ako sú kótované skosené hrany

Presnosť dĺžkových a uhlových rozmerov

Charakteristiky povrchov

Tolerancie tvaru a polohy

Značky zvarov na výkresoch

Zoznam autorov

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, potom pracoval ako vysokoškolský učiteľ. V oblasti konštrukcie strojov a zariadení má bohaté skúsenosti z praxe a zo spolupráce s mnohými podnikmi. Dlhodobo predsedal Technickej normalizačnej komisii pre technickú dokumentáciu, bol spracovateľom technických noriem z oblasti výkresov v strojárenstve, presnosti a zameniteľnosti. Zúčastnil sa tvorby medzinárodných noriem ISO v komisiách tohto orgánu. Je autorom rady vysokoškolských učebných textov a odborných publikácií, v súčasnosti sa venuje odbornej literárnej a prednáškovej činnosti.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk