Príručka čítania výkresov v strojárenstve

Táto príručka je určená každému, kto v strojárenstve prichádza do styku s výkresovou dokumentáciou. Vysvetľuje nielen posledné ustanovenia technických noriem z oblasti technických výkresov, rozmerové presnosti a presnosti geometrických častí, ale sú v nej uvedené aj niektoré zo starších používaných praktík pri tvorbe strojníckych výkresov. Príručka čítania výkresov v strojárenstve je v českom jazyku.


Príručka čítania výkresov v strojárenstve zrozumiteľne popisuje význam jednotlivých častí, ktoré sú zobrazené na výkresoch. Názorne vysvetľuje používané značenie a popisy. Príručka čítania výkresov v strojárenstve je preto vhodná pre použitie priamo vo výrobných prevádzkach, ale tiež pre žiakov a učiteľov na odborných školách a pre začínajúcich technických pracovníkov v strojárenstve.

 Nová „Príručka čítanie výkresov v strojárenstve“ Vám poradí:

 •       ako čítať predpis skosených hrán,
 •       kedy je možné použiť neúplné kótovacie čiary,
 •       čo predpisuje výkres pre zvary,
 •       kedy stačí len čiastočný obraz,
 •       ako čítať značky pre štruktúru povrchu.
Input:

Príručka čítania výkresov v strojárenstve:

20,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Úvod - Druhy technických výkresov

Význam čiar na výkresoch

Príklady použitia rôznych typov a hrúbok čiar

 • Kótovacie a pomocné čiary
 • Hraničné značky kótovacích čiar

Ako čítať obrazy základných geometrických prvkov častí

Základné pravidlá čítaní zobrazených častí

 • Výkresy kreslené pravouhlým premietaním
 • Čiastočné obrazy
 • Miestne pohľady
 • Rozvinuté pohľady
 • Prerušené obrazy
 • Súmerné obrazy
 • Opakujúce sa prvky
 • Sklony a úkosy
 • Niektoré špeciálne zobrazenia
 • Prieniky
 • Zobrazené detaily
 • Rezy a prierezy

Zvláštnosti zobrazenia na výkresoch pre stavbu plavidiel

 • Prvky a priradené typy čar
 • Užitie čiar
 • Značky tyčí a profilov na výkresoch pre stavbu lodí

Kótovanie dier a rozstupov

 • Diery
 • Umiestnenie dier na rozstupnej priamke a na rozstupnej kružnici
 • Súradnicové a tabuľkové kótovanie

Závity

 • Závity pre spojovacie súčasti
 • Závity pohybové
 • Šraubové spojenia

Ako sú kótované skosené hrany

Presnosť dĺžkových a uhlových rozmerov

Charakteristiky povrchov

Tolerancie tvaru a polohy

Značky zvarov na výkresoch

Autori

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, potom pracoval ako vysokoškolský učiteľ. V oblasti konštrukcie strojov a zariadení má bohaté skúsenosti z praxe a zo spolupráce s mnohými podnikmi. Dlhodobo predsedal Technickej normalizačnej komisii pre technickú dokumentáciu, bol spracovateľom technických noriem z oblasti výkresov v strojárenstve, presnosti a zameniteľnosti. Zúčastnil sa tvorby medzinárodných noriem ISO v komisiách tohto orgánu. Je autorom rady vysokoškolských učebných textov a odborných publikácií, v súčasnosti sa venuje odbornej literárnej a prednáškovej činnosti.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 15.10.2019
Miesto: Bratislava