Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Aktuálne vzory pracovnoprávnych písomností po novele Zákonníka práce od 1.11.2022
Aktuálne vzory pracovnoprávnych písomností po novele Zákonníka práce od 1.11.2022

Odborná publikácia obsahuje 30 aktuálnych vzorov pracovnoprávnych dokumentov, ktoré si kedykoľvek a kdekoľvek vyplníte a použijete v praxi. Keďže od 1.11.2022 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá má výrazný dopad na pracovnoprávnu dokumentáciu zamestnávateľa, odporúčame ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Analýza finančnej situácie podniku
Analýza finančnej situácie podniku

Analýza finančnej situácie – je pomôcka na výpočet ukazovateľov finančnej analýzy v praxi. Obsahuje najmä výpočet vybraných ukazovateľov ex post. U každého účtovníka, finančného analytika, správcu konkurznej podstaty a znalca je cennou pomôckou pre vypracovanie podkladov ...

 Produkty na USB

Viac o produkte
Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH
Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH

Tlačená publikácia prináša odborné informácie, ktoré reflektujú na aktuálne problémy v oblasti dane z príjmov a DPH. Spracované otázky, na ktoré reagujú odborníci z praxe formou odpovedí, sú cennou pomôckou pri riešení konkrétnych problémov pri aplikácii zákona o DPH ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Stavebné povolenie v praxi
Stavebné povolenie v praxi

V online knihe sú spracované odborné informácie, ktoré rozoberajú problematiku stavebného povolenia. Ide o informácie týkajúce sa aj jeho vývoja z hľadiska prípravy novej právnej úpravy v oblasti stavebného práva. Online kniha je písaná odborníkmi, ktorí majú so stavebným ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Legislatívne zmeny pre podnikateľov

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov - váš praktický sprievodca v podnikaní.

 On-line príručka

Viac o produkte
Legislatívne zmeny pre verejnú správu
Legislatívne zmeny pre verejnú správu

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.

 On-line príručka

Viac o produkte
Legislatívne zmeny pre živnostníkov
Legislatívne zmeny pre živnostníkov

S online knihou Legislatívne zmeny pre živnostníkov budete vždy vedieť, čo vás čaká zajtra v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, práva, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky. Je nepochybne výnimočnou ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022
Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje prehľad zmien, ktoré prináša novelizácia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022. Ide o prehľad toho najdôležitejšieho, čo ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022
Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Tlačená brožúra obsahuje prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých novelami zákona č. 302/2019 Z. z. a 372/2021 Z. z. s termínom účinnosti od 1. 1. 2022. Autori vysvetľujú dopady týchto zmien, ako aj možnosti ich zvládnutia.

 Tlačená príručka

Viac o produkte