Tlačená príručka

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Formát: A5 Počet strán: 57

Tlačená publikácia je prehľadným spracovaním zákona o potravinách.

Publikácia obsahuje aktuálne znenie zákona, ktoré môžete použiť kdekoľvek a kedykoľvek to budete v praxi potrebovať.

Obsah

  • PRVÁ ČASŤ - Úvodné ustanovenia (§ 1 - § 3)
  • DRUHÁ ČASŤ - Potraviny (§ 4 - § 12)
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín (§ 18 - § 20a)
  • PIATA ČASŤ - Organizácia úradnej kontroly potravín (§ 21 - § 27)
  • ŠIESTA ČASŤ (§ 28 - § 29)
  • SIEDMA ČASŤ (§ 30 - § 32)

Zoznam autorov

Zbierka zákonov SR

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk