Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Tlačená publikácia je prehľadným spracovaním zákona o potravinách.


Publikácia obsahuje aktuálne znenie zákona, ktoré môžete použiť kdekoľvek a kedykoľvek to budete v praxi potrebovať.

Input:

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

19,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • PRVÁ ČASŤ - Úvodné ustanovenia (§ 1 - § 3)
  • DRUHÁ ČASŤ - Potraviny (§ 4 - § 12)
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín (§ 18 - § 20a)
  • PIATA ČASŤ - Organizácia úradnej kontroly potravín (§ 21 - § 27)
  • ŠIESTA ČASŤ (§ 28 - § 29)
  • SIEDMA ČASŤ (§ 30 - § 32)

Autori

Zbierka zákonov SR