Časopis

Expert pre stavebné úrady

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný časopis prináša informácie, ktoré sa týkajú noviniek z oblasti stavebníctva, stavebného práva, stavebných odpadov, EIA v stavebnom konaní, projektovej dokumentácie a správnych rozhodnutí na úseku stavebných úradov.

Odborný časopis vychádza štvrťročne a je jedinečnou pomôckou pre každého pracovníka stavebného úradu.

Obsah

Články:

  • Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako reakcia na Plán obnovy?
  • Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbe
  • Súčasnosť a budúcnosť stavebných úradov
  • Zmeny na úseku ústrednej štátnej správy od 1.1.2023 - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Odpovede na vaše otázky:

  • Definícia "dotknutý orgán štátnej správy" a jej praktická interpretácia
  • Stavebný odpad a odpad z demolácií

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk