Časopis

Expert pre stavebné úrady

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný časopis prináša informácie, ktoré sa týkajú noviniek z oblasti stavebníctva, stavebného práva, stavebných odpadov, EIA v stavebnom konaní, projektovej dokumentácie a správnych rozhodnutí na úseku stavebných úradov.

Odborný časopis vychádza štvrťročne je jedinečnou pomôckou pre každého pracovníka stavebného úradu.

Obsah

Články:

  • Aktuálne práce na vzniku Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
  • Zákonný rámec špeciálnych stavebných úradov so zameraním sa na banskú stavebnú činnosť
  • Uskutočňovanie stavieb svojpomocou v roku 2022
  • Kompetencie na úseku územného plánovania a výstavby od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024 vymedzená zákonmi č. 575/2001 Z. z. a 608/2003 Z. z.

Odpovede na vaše otázky:

  • Stavebný dozor pri jednoduchých stavbách od 1.4.2024
  • Riešenie požiadavky doloženia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá bola postavená v roku 1968

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk