Audiozáznam

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

Audiozáznam Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok odhaľuje kľúčové aspekty transformácie plôch ornej pôdy na stavebné pozemky v súlade s legislatívnym rámcom. Prezentuje praktický návod po jednotlivých krokoch, podľa ktorých  treba konať, aby ste mohli úspešne premeniť ornú pôdu na lukratívny stavebný pozemok.

Získajte prehľad o tom, ako tento proces môže otvoriť nové možnosti vo Vašej podnikateľskej činnosti!

Dĺžka audiozáznamu je približne 35 minút.

Obsah

  • Úvod do problematiky
  • Legislatívny rámec
  • Výklad vybraných pojmov
  • Postup riešenia danej problematiky a prípadová štúdia
  • Jednotlivé kroky v rámci prípadovej štúdie
  • Pohľad súdnej praxe na uvedenú problematiku

Zoznam autorov

Mgr. Ivan Poruban

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk