Daňový expert pre podnikateľov

Časopis sa venuje problematike daní. Každý mesiac prináša aktuálne odborne spracované témy z tejto oblasti. Autormi sú renomovaní odborníci z Ministerstva financií SR, daňoví poradcovia a odborníci, ktorí dlhoročne pôsobia v problematike daňovníctva.


Rok 2020 je rokom významných zmien v oblasti daní, a preto je tento odborný časopis významným pomocníkom pre každého, kto pracuje v oblasti daní. Odborným garantom časopisu je dlhoročný odborník na dane z MF SR – Ing. Peter Horniaček.

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu: Daňový expert pre podnikateľov:

186,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

  • Dotácia na úhradu nájomného - nová forma štátnej pomoci
  • Ďalšie zmeny v mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
  • Hlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmov
  • Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti
  • Podpora poskytovania antikorona úverov zárukami

Autori