Časopis

Daňový expert pre podnikateľov

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Časopis sa venuje problematike daní. Každý mesiac prináša aktuálne odborne spracované témy z tejto oblasti. Autormi sú renomovaní odborníci z Ministerstva financií SR, daňoví poradcovia a odborníci, ktorí dlhoročne pôsobia v problematike daňovníctva.

VZOROVÉ STRANY

Rok 2022 je rokom významných zmien v oblasti daní, a preto je tento odborný časopis významným pomocníkom pre každého, kto pracuje v oblasti daní. Odborným garantom časopisu je dlhoročný odborník na dane z MF SR – Ing. Peter Horniaček.

Obsah

Témy:

  • Zmeny v zákone o správe daní od 7. 10. a 1. 11. 2022
  • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z daňového pohľadu
  • Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2023

Otázky a odpovede:

  • Stanovenie výšky nájmu spriaznenej osobe z pohľadu transferového oceňovanie a zákona o dani z príjmov v roku 2022
  • Inštalácia fotovoltických panelov na budovu prenajímateľa z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk