Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár prednášok je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Vysielanie zamestnancov vs. prenájom zamestnancov do Nemecka

Lektor: JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.

Dátum: 19.1.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 19.1.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Praktická biológia v dištančnom vzdelávaní

Lektor: RNDr. Lenka Praženková

Dátum: 19.1.2021

Čas: 16.00 - 17.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovná závierka za rok 2020

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 20.1.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Čítanie s porozumením a finančná gramotnosť detí

Lektor: Mgr. Alena Pešinová

Dátum: 20.1.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Odvody v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.1.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Inventarizácia a účtovná závierka obcí, ich ROPO a zmeny od roku 2021 do 20.1.2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 25.1.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2021

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 25.1.2021

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v pracovnom práve v roku 2021

Lektor: JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dátum: 26.1.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Prípravné trhové konzultácie z pohľadu verejných obstarávateľov a uchádzačov

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 26.1.2021

Čas: 16.00 - 17.00 hod.

Zaregistrujte sa

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov

Lektor: Mgr. Dušan Matuška

Dátum: 27.1.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 27.1.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Podanie voči Sociálnej poisťovni v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.1.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov v roku 2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 29.1.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny vo výkazoch DPH od 1.1.2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 1.2.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 - zamerané na ohlasovacie povinnosti

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.2.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v podmienkach prevádzkovania a používania hasiacich prístrojov

Lektor: Mgr. Kristina Iudita Kmety

Dátum: 15.2.2021

Čas: 16.00 - 17.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné pojmy DPH pre začiatočníkov

Lektor: Ing. Monika Ziškayová

Dátum: 25.2.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa