Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár prednášok je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 27.10.2020

Čas: 7.30 - 8.30 hod.

Zaregistrujte sa

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Požiarna ochrana v administratívnych budovách

Lektor: Mgr. Kristina Iudita Kmety

Dátum: 28.10.2020

Čas: 15.30 - 16.30 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.10.2020

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 30.10.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa?

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 30.10.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Transferové oceňovanie v roku 2020

Lektor: Ing. Alena Zábojová

Dátum: 3.11.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Kontrola legálnosti pobytu cudzincov na pracoviskách

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 4.11.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 6.11.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Odpisy, opravné položky a rezervy ROPO a obcí

Lektor: Ing. Štefan Fabian

Dátum: 6.11.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

BREXIT

Lektor: Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mgr. Soňa Petrovičová

Dátum: 11.11.2020

Čas: 14.00 - 15.30 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 19.11.2020

Čas: 13.00 - 14.00 hod.

Zaregistrujte sa

Vybrané otázky legislatívy EÚ v oblasti potravinového práva

Lektor: Ing. Mgr. Eva Nemšáková, Mgr. Matej Michalec, LL.M.

Dátum: 20.11.2020

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 17.12.2020

Čas: 13.00 - 14.00 hod.

Zaregistrujte sa