Webináre: otázok a odpovedí

Aktuálna ponuka:

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 13.8.2020

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Povinností obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 14.8.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 20.8.2020

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.8.2020

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Povinností obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 21.8.2020

Čas: 9.00 - 10.00 hod.