Tlačená príručka

Komentár k zmenám v paragrafoch zákona o účtovníctve od 1. januára 2022

Formát: A5 Počet strán: 89

Tlačená publikácia obsahuje podrobne vysvetlené zmeny v jednotlivých paragrafoch zákona o účtovníctve. Ide najmä o proces digitalizácie účtovníctva, rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovných záznamov v účtovníctve, povinnosť dodržania vymedzených zásad, priestor na vyťažovanie dát.

Takisto ide o transformáciu účtovných záznamov, ako aj elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie bez povinnosti zaručenej konverzie. Zmeny sa týkajú aj výročnej správy a registra účtovných závierok.

Obsah

  • Zmeny v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z.)
  • Zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie
  • Zmeny týkajúce sa výročnej správy
  • Zmeny týkajúce sa registra účtovných závierok
  • Zmeny týkajúce sa správnych deliktov
  • Ostatné zmeny

Zoznam autorov

Ing. Alena Zábojová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk