Časopis

Daňový tip

časopis pre Vaše dane

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný mesačník prináša to najdôležitejšie z oblasti daní na Slovensku. Vďaka pravidelnému informačnému servisu vám neunikne žiadna novela či novinka v oblasti daňového poriadku a všetkých daní na Slovensku.

Časopis je určený každému, kto potrebuje rýchle, stručné, správne a aktuálne informácie z oblasti daní. Odborný časopis vychádza raz mesačne a obsahuje témy týkajňuce sa aktuálnych problémov z oblasti daní, informácie o pripravovaných i uzákonených zmenách daňových predpisov spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov, praktické rady, odporúčania a tipy odborníkov a množstvo ďalších dôležitých informácií. 

Obsah

Témy:

 • Daňový bonus na dieťa v roku 2023
 • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022
 • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022
 • Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2023 v daňovom priznaní za rok 2022

Otázky a odpovede:

 • Nákup zariadenia na podporu mikrocirkulácie krvi a regeneráciu z pohľadu daňových výdavkov
 • Vykázanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti vlastnenej v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov po úmrtí manžela v roku 2023

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk