Daňový tip

Odborný dvojtýždenník prináša to najdôležitejšie z oblasti daní na Slovensku. Vďaka pravidelnému informačnému servisu Vám neunikne žiadna novela či novinka v oblasti daňového poriadku a všetkých daní na Slovensku.


Časopis je určený každému, kto potrebuje rýchle, stručné, správne a aktuálne informácie z oblasti daní. Odborný časopis vychádza každých 14 dní a obsahuje témy týkajňuce sa aktuálnych problémov z oblasti daní, informácie o pripravovaných i uzákonených zmenách daňových predpisov spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov, praktické rady, odporúčania a tipy odborníkov a množstvo ďalších dôležitých informácií. 

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu :

186,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

  • Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019
  • Reklamné predmety z pohľadu dane z príjmov v roku 2018
  • Výpočet úrokov z omeškania v roku 2018
  • Cestovné náhrady z pohľadu dane z príjmov v roku 2018
  • Odpis pohľadávky z pohľadu dane z príjmov v podvojnom účtovníctve v roku 2018
  • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2018
  • Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018
  • Zrážková daň z úrokov v roku 2018
  • Stavebné úpravy z pohľadu dane z príjmov v roku 2018
  • Nepeňažný príjem z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018
  • Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2018
  • Daňovo uznaný odpis pohľadávok v roku 2018

  Autori

  Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Peter Horniaček

  Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

  • Ing. Monika Ziškayová
  • Ing. Alena Zábojová
  • Ing. Jozef Pohlod
  • Ing. Božena Jurčíková
  • Ing. Petronela Mastihubová
  • Ing. Zdenka Kováčová
  • Ing. Ján Mintál
  • Ing. Viera Mezeiová
  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Juraj Válek, PhD.

  Seminár

  termín

  Počet seminárov k dispozícií : 4
  Najbližší termín: 26.9.2019
  Miesto: Bratislava