Časopis

Daňový tip

časopis pre Vaše dane

Formát: A4,

Odborný dvojtýždenník prináša to najdôležitejšie z oblasti daní na Slovensku. Vďaka pravidelnému informačnému servisu Vám neunikne žiadna novela či novinka v oblasti daňového poriadku a všetkých daní na Slovensku.

Časopis je určený každému, kto potrebuje rýchle, stručné, správne a aktuálne informácie z oblasti daní. Odborný časopis vychádza každých 14 dní a obsahuje témy týkajňuce sa aktuálnych problémov z oblasti daní, informácie o pripravovaných i uzákonených zmenách daňových predpisov spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov, praktické rady, odporúčania a tipy odborníkov a množstvo ďalších dôležitých informácií. 

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Mimoriadne opatrenia k dani z príjmov
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri refinancovanom úvere v roku 2020
 • Novely zákona o dani z príjmov od 1.4.2020
 • Zmeny, ktoré priniesol LEX KORONA v daňovej oblasti
 • Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2020
 • Prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020
 • Daň z motorových vozidiel v roku 2020
 • Zmeny v spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2020
 • Novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 a od 1.1.2022
 • Spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb od 1.1.2020
 • Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2020
 • Zavedenie hybridných nesúladov medzi závislými osobami od 1.1.2020
 • Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020
 • Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk