Enviro a BOZP

 Všetky odbory
Enviro
Enviro

Je to najväčšia databáza odborných riešení z oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky. Základom odborného portálu je viac ako 3 200 odborných dokumentov - článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. adresár úradov, harmonogram ...

 Odborný portál

Viac o produkte
BOZP online
BOZP online

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti BOZP a OPP. Základom portálu je viac ako 2 290 odborných článkov a editovateľných vzorov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako sú napr. podklady k úrazom, adresáre inštitúcií, otázky ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Retel - revízie a elektro
Retel - revízie a elektro

Odborný portál www.retel.sk je jedinečná databáza odborných článkov zo sveta technických zariadení a elektrotechniky. Základom tohto rozsiahleho portálu je viac ako 600 článkov s garanciou správnosti a plné znenia právnych predpisov. Odborné príspevky vychádzajú predovšetkým ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Nový zákon o odpadoch v praxi
Nový zákon o odpadoch v praxi

Bezstarostné nakladanie s odpadmi a obalmi bez rizika právnych následkov – online kniha je neoceniteľným zdrojom informácií nielen pre profesionálov v oblasti výroby, dovozu, spracovania a zneškodňovania odpadov, ale aj pre každého, kto sa dostáva do styku s odpadmi. Či už potrebujete ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001
Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

On-line kurz je určený riadiacim pracovníkom, vedúcim vo výrobných spoločnostiach, environmentalistom, technickým riaditeľom, odpadovým hospodárom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva a manažérom a riaditeľom výrobných spoločností. POZOR! ...

 On-line kurz

Viac o produkte
Bezpečnosť práce
Bezpečnosť práce

Online časopis Bezpečnosť práce prináša zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. Je určený pre bezpečnostných a autorizovaných ...

 On-line časopis

Viac o produkte
EnviroInfo
EnviroInfo

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. Online časopis je mesačník.

 On-line časopis

Viac o produkte