Tlačená príručka

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2021

Formát: A5 Počet strán: 130

Tlačená brožúra obsahuje podrobne spracované zmeny v dani z pridanej hodnoty, ktoré platia od 1. januára 2021.

Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty patrí možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku, tzv. zásielkový predaj, zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku, zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur, preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze, ako aj rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Obsah

  • Zmeny v zákone o DPH od roku 2021
  • Kontrolný výkaz v roku 2021
  • Možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2021
  • Zavedenie inštitútu opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby v roku 2021
  • Ďalší platitelia podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty a povinnosti zdaniteľných osôb v súvislosti s registráciou za platiteľa dane v roku 2021
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. 1. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk