Tlačená príručka

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022

Formát: A5 Počet strán: 29

Tlačená publikácia obsahuje prehľad zmien, ktoré prináša novelizácia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022.

Ide o prehľad toho najdôležitejšieho, čo každý riaditeľ školy potrebuje pre svoju prácu vedieť od 1. 1. 2022.

Publikácia upozorňuje aj na aplikačné problémy pri uplatňovaní jednotlivých paragrafov.

Obsah

  • Vymedzenie cieľov novely
  • Činnosti v jednotlivých kategóriách odborných zamestnancov
  • Úpravy pri zaraďovaní do kariérového stupňa
  • Odstránenie aplikačného problému pri uvádzaní začínajúceho pedagogického asistenta
  • Zefektívnenie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca
  • Školský digitálny koordinátor
  • Reforma funkčného vzdelávania
  • Rozšírenie okruhu subjektov oprávnených predkladať ministerstvu školstva návrhy na morálne ocenenie
  • Doplnenie nároku na odstupné atď.

Zoznam autorov

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk