Tlačená príručka

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022

Formát: A5 Počet strán: 29

Zistite, čo prináša novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch pomocou tejto tlačenej publikácie, ktorá Vám poskytne praktický prehľad hlavných zmien, ktoré nadobudli platnosť od 1. januára 2022. Publikácia obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre každého riaditeľa školy, aby mohol úspešne riadiť svoju inštitúciu v novom legislatívnom prostredí.

Publikácia upozorňuje aj na aplikačné problémy pri uplatňovaní jednotlivých paragrafov.

Obsah

  • Vymedzenie cieľov novely
  • Činnosti v jednotlivých kategóriách odborných zamestnancov
  • Úpravy pri zaraďovaní do kariérového stupňa
  • Odstránenie aplikačného problému pri uvádzaní začínajúceho pedagogického asistenta
  • Zefektívnenie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca
  • Školský digitálny koordinátor
  • Reforma funkčného vzdelávania
  • Rozšírenie okruhu subjektov oprávnených predkladať ministerstvu školstva návrhy na morálne ocenenie
  • Doplnenie nároku na odstupné atď.

Zoznam autorov

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk