Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár prednášok je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 27.4.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.4.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Rôzne druhy OOPP a ich použitie v praxi

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 28.4.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Poskytujete služby konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 29.4.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.4.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Pripravovaná zmena zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 30.4.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Svetelnotechnické inštalácie

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 4.5.2021

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Telepráca po novele Zákonníka práca, praktické otázky na čo pamätať

Lektor: Katarína Ondrovičová, Katarína Pfeffer

Dátum: 5.5.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Na čo si dať pozor pri predaji nehnuteľnosti v roku 2021

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.5.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.5.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Home office - práva a povinnosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov po pandémii COVID-19

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 12.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Dodávate tovar konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 20.5.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Značenie a piktogramy v súlade s BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 20.5.2021

Čas: 16.00 - 17.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 21.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do platových tried v roku 2021

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 26.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 10.6.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 15.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Dovážate tovar z tretích krajín konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 17.6.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Odpady 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 17.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 18.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Prevádzkujte e-shop, kde iní podnikatelia predávajú tovar konečným odberateľom? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 8.7.2021

Čas: 8.30 - 9.30 hod.

Zaregistrujte sa

Začíname s DPH

Lektor: Ing. Monika Ziškayová

Dátum: 22.7.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa