Audiozáznam na stiahnutie

Obstaranie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou a z transferov v obciach

Audiozáznam v MP3 sa zaoberá obstarávaním majetku obcí vlastnou činnosťou. Dozviete sa aj odborné informácie týkajúce sa vymedzenia pojmu majetku, dlhodobého majetku, spôsobu obstarávania a zásad, ako obec financuje majetok, ktorý vytvorí vlastnou činnosťou.

Audiozáznam poukazuje na odlišnosti vlastnej činnosti a obstarávania majetku, ktoré by obec robila z transferov.

Objednať si ho môžete aj na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke. Chcem si objednať audiozáznam na CD, USB alebo SD karte.

Autorom je Ing. Štefan Fabian, PhD., ktorý je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Obsah

 • Úvod
 • Vymedzenie majetku
 • Obstarávanie dlhodobého majetku
 • Obstarávacia cena dlhodobého majetku
 • Náklady nevstupujúce do obstarávacej ceny dlhodobého majetku
 • Spôsoby ocenenia dlhodobého majetku
 • Pôvodné ocenenie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku
 • Uhrádzanie technického zhodnotenia
 • Náklady spojené s obstaraním majetku vlastnou činnosťou obce
 • Obstaranie stavby vlastnou činnosťou
 • Definovanie výstavby v zmysle rozpočtovej klasifikácie
 • Aktivácia
 • Nadobudnutie pozemku pre potreby výstavby
 • Nadobudnutie pozemku pre potreby výstavby darom
 • Nadobudnutie pozemku pre potreby výstavby s poskytnutím preddavku
 • Financovanie obstarania dlhodobého majetku z vlastných zdrojov obce
 • Záver

Zoznam autorov

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk