Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Audiozáznam

Stavebné konanie v roku 2020

V audionahrávke sa dozviete aktuálne informácie týkajúce sa problematiky stavebného konania v roku 2020. Venujeme sa územnému, kolaudačnému a stavebnému konaniu, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone.

Audiozáznam si môžete kedykoľvek a kdekoľvek prehrať. Je prehľadne rozdelený na kapitoly. Objednať si ho môžete na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke.

Ak máte záujem o nahrávku v MP3, kliknete sem a objednajte si ju hneď: Chcem si objednať audiozáznam v MP3.

Autorom audiozáznamu je Mgr. Ivan Poruban, ktorý je advokátom a vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP.

Obsah

  • Úvod
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Kolaudačné konanie
  • Vybrané inštitúty súvisiace s konaniami upravenými podľa Stavebného zákona
  • Právna úprava de lege ferenda

Zoznam autorov

Mgr. Ivan Poruban

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk