Audiozáznam

Stavebné konanie v roku 2020

V audionahrávke sa dozviete aktuálne informácie týkajúce sa problematiky stavebného konania v roku 2020. Venujeme sa územnému, kolaudačnému a stavebnému konaniu, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone.

Audiozáznam si môžete kedykoľvek a kdekoľvek prehrať. Je prehľadne rozdelený na kapitoly a objednať si môžete ako link na stiahnutie mp3, na CDUSB alebo SD karte.

Autorom audiozáznamu je Mgr. Ivan Poruban, ktorý je advokátom a vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP.

Obsah

  • Úvod
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Kolaudačné konanie
  • Vybrané inštitúty súvisiace s konaniami upravenými podľa Stavebného zákona
  • Právna úprava de lege ferenda

Zoznam autorov

Mgr. Ivan Poruban

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk