Tlačená príručka

Praktické príklady k novele zákona o dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020

Formát: A5 Počet strán: 30

Tlačená publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré Vám poskytnú vysvetlenie a pohľad na právne úpravy v zákone o dani z motorových vozidiel, ktoré nastali od 1. decembra 2020. Novelizácia rieši zmiernenie daňového zaťaženia autodopravcov v nákladnej kamiónovej doprave.

Buďte pripravení na nové legislatívne výzvy s našou odbornou pomocou!

Úprava znižuje aj administratívnu náročnosť majiteľom ťahačov a návesov, keďže ruší preradenie jazdnej súpravy do nižšej sadzby dane posunutím všetkých kategórií. Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 do 10 % so zreteľom na vek vozidla.

Obsah

  • Praktické príklady k novele zákona o dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020
  • Novelizácia zákona o dani z motorových vozidiel a ich dopad na verejné financie a podnikanie v dopravnom sektore od 1. decembra 2020
  • Nové sadzby dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá od 1. decembra 2020
  • Úpravy ročných sadzieb dane z motorových vozidiel v závislosti od veku vozidla od 1. decembra 2020
  • Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 12. 2020

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk