Časopis

Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

K predplatnému časopisu máte k dispozícii bezplatný odpovedný servis.

Obsah

Články

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v potravinárskom podniku
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v jedálni
 • Informácia o zverejnení žiadostí o zápis chránených označení
 • Sankcie za priestupky podľa zákona o potravinách
 • Zákaz používať zdravotné tvrdenia o víne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

 • Protokol o vývoze ovčieho a kozieho mäsa do Čínskej ľudovej republiky
 • Bezpečné a účinné hnojivá na trhu EÚ (od roku 2022)
 • Ovocné šťavy a podobné výrobky
 • BREXIT: vývoz a dovoz živých zvierat a živočíšnych produktov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1. 1. 2021

Nariadenia Európskej komisie

 • Nariadenie,  ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
 • Nariadenie (EÚ) č. 257/2021, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008  o prídavných látkach v potravinách
 • Nariadenie, ktorým sa povoľuje umiestnenie prášku z čiastočne odtučnených repkových semien druhov Brassica rapa L. a Brassica napus L. na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk