Časopis

Potraviny – Legislatíva a prax potravín

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Tlačený odborný časopis je zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú fundované a praktické odpovede na túto oblasť. Vychádza 4-krát ročne.

Pri objednávke ročného predplatného automaticky získate prístup do online verzie časopisu, kde nájdete archív článkov, právne predpisy a možnosť posielať nám otázky, na ktoré vám sprostredkujeme odborné odpovede.

K predplatnému časopisu máte k dispozícii bezplatný odpovedný servis.

Obsah

Články:

 • BOZP nebezpečenstvo, ohrozenie a posudzovanie rizika na potravinárskych strojoch v roku 2021
 • Novela zákona o potravinách od 1. januára 2022
 • Základné zásady na zaistenie bezpečnosti na potravinárskych strojoch v roku 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:

 • Grafické označovanie výživových hodnôt na prednej strane obalu

Nariadenia Európskej komisie:

 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1319 z 9. augusta 2021, ktorým sa povoľujú zmeny špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum) a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1399 z 24. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií a námeľových alkaloidov v určitých potravinách
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1323 z 10. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v určitých potravinách
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1326 z 10. augusta 2021, ktorým sa povoľuje umiestňovanie oleja mikrorias Schizochytrium sp. (FCC-3204) na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1318 z 9. augusta 2021, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje úniový zoznam nových potravín, rozhodnutie 2008/968/ES, ktorým sa povoľuje umiestnenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/484, ktorým sa povoľuje umiestnenie lakto-N-tetraózy ako novej potraviny na trh

Otázky a odpovede:

 • Zdravotné tvrdenia na obale produktu v roku 2021
 • Označenie „Vyrobené na Slovensku“ v zmysle usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2021
 • Krajina pôvodu výrobku z hľadiska uvedenia na etikete potravín v roku 2021
 • Platnosť vykonávacieho nariadenia 775/2018 Z. z. v roku 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk