Tlačená príručka

Novely daňového poriadku za rok 2022

Formát: A4 Počet strán: 280

S tlačenou publikáciou Novely daňového poriadku za rok 2022 získate ucelený súhrn a analýzu šiestich noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024. Súčasťou publikácie sú informácie k vybraným ustanoveniam jednotlivých noviel daňového poriadku, ktoré sa zameriavajú na optimalizáciu plnenia daňových povinností pre podnikateľov. Tieto novely sú zamerané na dobrovoľné plnenie daňových povinností daňových subjektov, pričom zákonodarca akceptoval pri legislatívnej úprave aj návrhy podnikateľskej verejnosti a finančného riaditeľstva za účelom znižovania administratívnej náročnosti pri správe daní.

Obsah

·         Informácia k novelám daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024

·         Úvod k novelám daňového poriadku schválených v roku 2022

·         Skrátené legislatívne úpravy noviel daňového poriadku     

·         Informácia k vybraným ustanoveniam jednotlivých noviel daňového poriadku

·         K novele daňového poriadku zverejnenej v zákone č. 39/2022 Z. z

·         K novele daňového poriadku č. 250/2022 Z. z.

·         K novele daňového poriadku č. 325/2022 Z. z.       

·         K novele daňového poriadku č. 433/2022 Z. z.

·         K novele daňového poriadku č. 496/2022 Z. z.

·         K novele daňového poriadku č. 519/2022 Z. z.

·         Aktuálne znenie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (znenie účinné od 27.2.2023)

Zoznam autorov

Ing. Klára Klabníková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk