Tlačená príručka

Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020

Formát: A5

Tlačená publikácia obsahuje informácie týkajúce sa zmien v oblasti účtovníctva pre rok 2020

V publikácii nájdete i prehľadne spracované úplné znenie zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020.

Obsah

Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020

  • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 8)
  • DRUHÁ ČASŤ - ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY (§ 9 - § 16)
  • TRETIA ČASŤ - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (§ 17 - § 22b)
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - REGISTER (§ 23 - § 23d)
  • PIATA ČASŤ - SPÔSOBY OCEŇOVANIA (§ 24 - § 28)
  • ŠIESTA ČASŤ - INVENTARIZÁCIA (§ 29 - § 30)
  • SIEDMA ČASŤ - ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA (§ 31 - § 37)
  • ÔSMA ČASŤ - OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO (§ 37a - § 37d)
  • DEVIATA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 38 - § 41)
  • Prílohy

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk