Tlačená príručka

Novela zákona o dani z príjmov v roku 2021

Formát: A5 Počet strán: 220

Získajte prehľad o všetkých zmenách v zákone o dani z príjmov, ktoré nastali od 1. januára 2021 s tlačenou publikáciou Novela zákona o dani z príjmov v roku 2021.

Cieľom novely zákona o dani z príjmov je boj proti daňovým podvodom, zabránenie narúšania základu dane a presúvania ziskov do zahraničia, ako aj zatraktívnenie podnikateľského prostredia na území Slovenskej republiky pre všetkých podnikateľov.

Obsah

  • Zavedenie úpravy reverzného hybridného subjektu
  • Rozšírenie CFC pravidiel, t. j. pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj fyzické osoby
  • Spresnenie vymedzenia príjmov mikrodaňovníka
  • Spresnenie jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v SR
  • Zavedenie opatrení proti daňovým únikom
  • Rozšírenie zdrojov príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou o príjmy z predaja virtuálnej meny
  • Rozšírenie benefitov poskytovaných finančnou správou daňovníkom
  • Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
  • Zmeny v dani z príjmov pre fyzické osoby (daňový bonus, 13. a 14. platy atď.)
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk