Audiozáznam

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

Audiozáznam rieši legislatívny rámec problematiky zmeny ornej pôdy na stavebný pozemok a rozoberá výklad kľúčových pojmov.

V rámci praktickej prípadovej štúdie opisuje jednotlivé kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby vlastník ornej pôdy, ktorý má záujem podnikať v oblasti nehnuteľností alebo má záujem stavať, mohol raz ornú pôdu predať ako stavebný pozemok, prípadne sám realizovať takúto výstavbu.

Audiozáznam si môžete objednať na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke.

Ak máte záujem o nahrávku v MP3, kliknete sem a objednajte si ju hneď: Chcem si objednať audiozáznam v MP3.

Dĺžka audiozáznamu je približne 35 minút.

Obsah

  • Úvod do problematiky
  • Legislatívny rámec
  • Výklad vybraných pojmov
  • Postup riešenia danej problematiky a prípadová štúdia
  • Jednotlivé kroky v rámci prípadovej štúdie
  • Pohľad súdnej praxe na uvedenú problematiku

Zoznam autorov

Mgr. Ivan Poruban

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk