CD, DVD, USB

Mzdy a personalistika

Forma: Produkt na CD

Cena: 49 € bez DPH

Popis

Prakticky spracované CD, Vám ponúka konkrétne informácie týkajúce sa nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času z pohľadu pracovného práva a mzdového účtovníctva. Články obsahujú aj praktické príklady.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 39 € bez DPH

Popis

Prehľad potrebných informácií o skončení pracovného pomeru, platné od 1.1.2018.

...

Popis

Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie i z pohľadu jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností. CD obsahuje taktiež vzory a právne predpisy, ktoré dopĺňajú danú problematiku. 

...