Produkty na USB

Analýza finančnej situácie podniku

Analýza finančnej situácie – je pomôcka na výpočet ukazovateľov finančnej analýzy v praxi. Obsahuje najmä výpočet vybraných ukazovateľov ex post. U každého účtovníka, finančného analytika, správcu konkurznej podstaty a znalca je cennou pomôckou pre vypracovanie podkladov z hľadiska hospodárenia podniku a finančnej kondície.

Obsahuje praktický príklad výpočtu finančnej situácie podniku, ktorý je doplnený o teoretické zhodnotenie vyhodnotenej situácie, vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými ukazovateľmi a dosiahnutými výsledkami spoločnosti.

Praktickosť použitia tejto pomôcky je najmä v tom, že vyplníte v pohodlí domova údaje a automaticky dochádza k prepočtu vybraných ukazovateľov finančnej analýzy – ex post.

USB Analýza finančnej situácie podniku spája poznatky z teoretického hľadiska s praktickými ukážkami v exceli. Ide o prepočítavací excel – výpočet jednotlivých vybraných ukazovateľov finančnej analýzy – ex post.

Obsah

  • Výpočet ukazovateľov likvidity
  • Výpočet ukazovateľov zadlženosti
  • Výpočet ukazovateľov aktivity
  • Výpočet ukazovateľov rentability
  • Výpočet ukazovateľov produktivity práce
  • Výpočet ukazovateľov trhovej hodnoty
  • Vývoj v čase

 + to všetko z údajov výkazov – Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk