Input:

Objednávate


Produkty na USB

Analýza finančnej situácie podniku

Počet

Základná cena:

99,00 EUR

Cena celkom:

99,00 EUR

Cena celkom s DPH 20 %:

118,80 EUR

Fakturačné údaje


Ak nemáte DIČ, nevypĺňnajte.

Dodacia adresa


Platobná metóda


Prenos dát pri online platbe je zabezpečený protokolom SSL.

Súhrn objednávky

Produkty na USB: Analýza finančnej situácie podniku

Počet: 1

Cena celkom: 99,00 EUR (bez DPH, poštovného a balného)

Poštovné a balné

K cene tlačenej publikácie, CD a USB bude pripočítané poštovné a balné vo výške 3,00 eur bez DPH.
*Pri USB vám bude pripočítaný poplatok 4,50 eur bez DPH.
K cene tlačených časopisov (mesačníkov) bude pripočítané poštovné a balné vo výške 30,00 eur bez DPH.
K cene tlačených časopisov (štvrťročníkov) bude pripočítané poštovné a balné vo výške 12,00 eur bez DPH.

Po odoslaní objednávky Vám pošleme jej zhrnutie prostredníctvom e-mailu. Objednaný produkt Vám pošleme poštou v najbližšom možnom termíne.

Dodanie do 4 až 6 týždňov. Prosím uhraďte zálohovú faktúru čo najskôr.

K uvedenej cene bude pripočítané poštovné a balné.