Tlačená príručka

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2020 a od 1. 1. 2021

Formát: A5 Počet strán: 251

Tlačená publikácia ponúka podrobný a komplexný popis zmien v Zákonníku práce. Jej súčasťou je aj kompletný Zákonník práce, aktuálne k 1. 1. 2021. V texte nájdete zmeny, ktoré nás čakajú, a môžete si prejsť aj tie, ktoré nastali počas roka 2020.

Cieľom novely Zákonníka práce (ZP) od 30. 7. 2020 bolo vykonať transpozíciu smernice 957/2018/EÚ, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. V brožúre nájdete aktuálne práva a povinnosti zamestnávateľov, ktoré vyplynuli z tejto novely.

V brožúre nájdete hodnotu minimálnej mzdy, sumy aktuálnych minimálnych mzdových nárokov, ako aj mzdové zvýhodnenia na rok 2021. Takisto zmeny v § 233, ktorý sa týka dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Obsah

Celé znenie Zákonníka práce s účinnosťou k 1. 1. 2021

Zmeny v Zákonníku práce za rok 2020

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2021:

  • § 120 Minimálne mzdové nároky
  • § 94 Dni pracovného pokoja
  • § 96 Pracovná pohotovosť
  • § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
  • § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
  • § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  • § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  • § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk