Tlačená príručka

Zmeny v DPH a dani z príjmov od 1. 1. 2022

Formát: A5 Počet strán: 68

Objavte prehľad všetkých zmien v DPH a daniach z príjmov pre fyzické a právnické osoby v tlačenej publikácii Zmeny v DPH a dani z príjmov od 1. 1. 2022. 

S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa pri povinnej registrácii na daň a dobrovoľnej registrácii na daň tuzemskej osoby (§ 4 ods. 1 a 2 zákona o DPH) a pri zahraničnej registrácii (§ 5 zákona o DPH) vypúšťa povinnosť vydávať osvedčenie o registrácii na daň.

Od 1. 1. 2022 bude pre zamestnancov od dane oslobodená suma vo výške 55 % hodnoty stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín – 5,10 € (t. j. najviac vo výške 2,81 €) pre všetky formy stravovania.

Ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa dopĺňa novým písmenom af), podľa ktorého je príjmom fyzickej osoby oslobodeným od dane aj podpora v čase skrátenej práce.

Publikácia obsahuje aj aktuálne znenia zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktoré dostanete na USB.

Obsah

 • Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2022
 • Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2022
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1. 1. 2022
 • Výška daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2022
 • Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu od 1. 1. 2022
 • Novela zákona o dotáciách, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. 8. 2021 a od 1. 1. 2022
 • Novela zákona proti byrokracii, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. 9. 2021 a od 1. 1. 2022
 • Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. 1. 2022
 • Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov na rok 2022
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. 1. 2022
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2022

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk